بازشناسی الگوهای نمودار کنترل مبتنی بر ترکیب ویژگی های آماری و ضرایب مدل خودبازگشتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 216

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EESCONF05_066

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

Abstract:

کیفیت محصولات به یکی از موضوعات اساسی در صنعت تولید مدرن تبدیل گردیده و چندین روش برای کنترل و نظارت بر روند تولید معرفی شده است. نمودارهای کنترل کاربردی ترین و محبوب ترین ابزار برای نظارت مستمر هستند. بازشناسی الگوی نمودار کنترل نقش بسیار مهمی در کنترل کیفیت محصولات دارد. با استفاده از کنترل مانیتورینگ بصورت بلادرنگ، وضعیت غیر طبیعی محصول در حین فرآیند تولید می تواند به موقع مشاهده شود. در این مقاله یک روش هوشمند جهت بازشناسی انواع الگوهای نمودار کنترل رایج ارائه شده است. روش پیشنهادی شامل دو بخش اصلی است: بخش استخراج ویژگی و بخش طبقه بندی. در بخش استخراج ویژگی یک مدل خودبازگشتی AR و ویژگی های آماری بعنوان خصوصیات موثر الگوها ارائه شده اند. در بخش طبقه بند ماشین بردار پشتیبان SVM جهت تشخیص شش الگوی نرمال NOR ، دوره ای CYC ، روند افزایشی IT ، روند کاهشی DT ، شیفت رو به بالا US و شیفت رو به پایین DS مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایح آزمایشات بیانگر نرخ دقت بالای الگوریتم پیشنهادی است.

Authors

معصومه جان مومنی فردالنکه

دانشجوی دکتری مهندسی برق گرایش کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

محمد ذوالفقاری

کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران