مطالعه موردی تحلیل اگزرژی مدار سیستم خنک کننده نیروگاه های هسته ای PWR

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 279

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOBADDEL12_027

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

در تحقیق حاضر به مطالعه و بررسی تحلیل اگزرژی مدار اول نیروگاه های هسته ای تحت فشار PWR پرداختهشده است در این راستا با توجه به روابط موجود، یک مدل ریاضی جهت تحلیل اگزرژی توسعه داده شده استدر این راستا مطالعه موردی، نیروگاه MARS ایتالیا با ظرفیت حرارتی ۶۰۰ مگاوات و راندمان ۲۵ % انتخاب شده است. اطلاعات طراحی و مشخصات این نیروگاه بصورت جداگانه از مراجع مختلف استخراج شد و جهتاعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تحلیل انرژی نتایج درستی از مکان و مقداربازگشت ناپذیری را ارائه نمی دهد. لذا با تحلیل انرژی نیروگاه، عموما کندانسور بیشترین افت انرژی را دارد امااز دیدگاه تحلیل اگزرژی بیشترین بازگشت ناپذیری در قسمت راکتور رخ می دهد. تحلیل اگزرژی نیروگاه هایهسته ای تحت فشار PWR نشان داد که بیشترین میزان درصد اگزرژی تلف شده در راکتورها می باشد. این اتلاف عمدتا در حدود ۷۰ درصد کل اگزرژی تلف شده نیروگاه است.

Keywords:

آنالیز اگزرژی , نیروگاه هسته ای تحت فشار PWR , نیروگاه های هسته ای SMR و انرژی شکافت

Authors

صابر میرزالی

مجتمع مکانیک و هوافضا، دانشگاه مالک اشتر

جلیل فریدونی

دانشیار، مجتمع مکانیک و هوافضا، دانشگاه مالک اشتر