توسعه یک سامانه ارزانقیمت برای یافتن توزیع فشار روی نمونه های کوچک آزمایشگاهی در تونل باد فروصوت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 395

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

METEC04_018

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1400

Abstract:

آزمونهای تونل باد یک ابزار اساسی در پژوهش های آئرودینامیکی بوده و طراحی وسایل پرنده به شکلی کلیدی به آن وابسته است. هدف از انجام این آزمونها، اندازه گیری پارامترهای اساسی نظیر نیروهای برآر و پسار و گشتاورهای آئرودینامیکی است. برای محاسبه این نیروهااصولا از دو روش سنجش نیرو و فشار استفاده میشود. درحالیکه سنجش نیرواصولا بااستفاده از نیروسنج های الکترومکانیک در پایه نمونه انجام میپذیرد، اندازه گیری فشارعموما متکی یافتن توزیع فشار روی سطح نمونه و یا نیمرخ تغییرات آن در جریان پایین دست است. در این مقاله توسعه یک سامانه ارزان قیمت برای یافتن توزیع فشار روی نمونه های کوچک آزمایشگاهی در تونل باد فروصوت بااستفاده از فشارسنج های دیجیتال ارزان قیمت بی.ام.پی۱۲۸۰ و بورد آردوینو یونو ۲ گزارش شده است. پیاده سازی این سامانه در تونلباد فروصوت کوچک دانشگاهی با مقطع آزمون ۳۰×۳۰ سانتیمتر و بیشینه سرعت ۲۸ متربرثانیه انجام پذیرفته است. داده های توزیع فشار روی یک نیم استوانه با نتایج تحلیلی و تجربی مقایسه گردیده که نشان از دقت مناسب سامانه در کاربردهای آموزشی دارد.

Authors

محمد حاجی جعفری

استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا - بوئین زهرا،

محمد نصیری شهرکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شاهرود - شاهرود