Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی مشتق جدید از ۱، ۳، -۴اکسادیازول حاوی حلقه متوکسی فنیل بر علیه سلول های سرطانی رده MCF-۷

بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
Year: 1399
COI: BIOCONF21_0357
Language: PersianView: 77
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

نکیسا ضرابی اهرابی - گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
یاسین سرو اهرابی - گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Abstract:

امروزه مقاومت دارویی در درمان سرطان ها به امری جدی تبدیل شده ا ست. ۱، ۳، -۴اکسادیازول یک ترکیب حاوی یک اتم اک سیژن و دو اتم نیتروژن در یک حلقه پنج عضوی ا ست که در میان ترکیبات اکسادیازولی یک جزو ا صلی برای توسعه داروهای جدید جایگزین درمان به شمار می آید، از اینرو هدف از این پژوهش بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی دو مشتق متوکسی فنیلی از ۱، ۳، -۴اکسادیازول بر علیه سلول های سرطان پستان MCF-۷ می باشد. در این پژوهش ابتدا از واکنش میان - N ایزو سیانوایمینو تری فنیل فسفران و مشتقات کربوکسیلیک اسید و سپس -۲ پیریدین کربالدهید در حلال استونیتریل مشتقات جدید سنتز و سپس خالص سازی گردیدند. اثر آنتی اکسیدانی محصولات با استفاده از روش های ABTS و DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر ضد سرطانی ترکیبات نیز تو سط روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حا صل از فعالیت آنتی اک سیدانی ترکیبات سنتز شده ن شان داد که ترکیبات تاثیر معنی داری برحذف رادیکال های آزاد دارند. همچنین این م شتقات دارای خا صیت سلول ک شی بر علیه سلول های MCF-۷ بود و میزان بقای سلول های سرطانی را به صورت وابسته به دوز و زمان کاهش داد. مطالعه حاضر نشان میدهد ترکیبات اکسادیازولی که دارای متوکسی فنیل در ساختار اصلی خود می باشند، دارای خاصیت آنتی اکسیدانی مناسب بوده و همچنین قادر است در غلظت پایین سلول های سرطانی را از بین ببرد و در غلظتی مشابه بر سلول نرمال سمیت نداشته باشد که همین امر این ترکیبات جدید سنتز شده را کاندیدی مناسب جهت استفاده در علوم پزشکی و داروسازی قرار میدهد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is BIOCONF21_0357. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1260327/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
ضرابی اهرابی، نکیسا و سرو اهرابی، یاسین،1399،بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی مشتق جدید از ۱، ۳، -۴اکسادیازول حاوی حلقه متوکسی فنیل بر علیه سلول های سرطانی رده MCF-۷،21th National & 9th International Congress on Biology،https://civilica.com/doc/1260327

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 16,462
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support