ارائه مدل ترکیبی و خلاقانه عارضه یابی کسب و کارها ( نمونه موردی: شر کت مهندسی نرم افزار حسابداری )

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

273

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB08_022

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

Abstract:

برای شروع یک فرآیند عارضه یابی می بایست بر سطوح ارزیابی و بررسی سازمانی تمرکز و توجه ویژه ای داشت. هرچند که عارضه یابی سازمانی عموما یک فرآیند پیچیده و رفت و برگشتی است و عموما پس از طیچندین مرحله نیاز به بازنگری و بازبینی مدل ها و ابزارها دارد، لکن تجربه و دانش مشاور در گام های نخست بسیار کمک کننده است. قبل از ش روع فرآیندهای مربوط به عارضه یابی باید مشخص گردد که عارضه یابی قرار است در چه سطح و با تمرکز بر کدام یک انجام شود. عارضه یابی سازمانها در سه سطح کلان مدیریتی، فرآیندی (میانی) و عملیاتی انجام می شود. مدل های معروفی در جهان همچون EFQM و ۷S در سطح کلانمدیریتی عارضه یابی را انجام می دهند اما دریغا که عارضه یابی می بایست از پایین ترین سطح به بالاترین سطح انجام شود تا نتیجه مطل وب حاصل گردد. در این مقاله به معرفی روش پویایی سیستم و کاربرد آن در عارضه یایی فرآیندی و ارتباط آن با عارضه یابی سطح پایین عملیاتی و سطح بالای مدیریتی می پردازیم و یک شرکت مهندسی نرم افزار حسابداری کشور به عنوان نمونه تحلیل می گردد. در نتیجه ترکیب استفاده از مدل معروف APQC و SYSTEM DYNAMICS در عارضه یابی فرآیندها در کسب و کارها می تواند بسیار کارگشا باشد.

Authors

سمانه هداوند

کارمند سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور مشاور کسب و کار

احسان نظری سلمانی

مدیرعامل شتاب دهنده کوالاپارس مشاور کسب و کار