محاسبه میزان پرشدگی گلوله آسیا با روشهای نرم افزاری و مقایسه آن با روشهای معمول

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 507

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC04_060

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1400

Abstract:

گلوله های موجود در آسیا نقش انتقال انرژی نرم کنی را به مواد درون آسیا دارند. به جهت اینکه بخش بسیار زیادی از انرژی کارخانه های فرآوری صرف عملیات نرم کنی میگردد تاکنون محققان بسیاری برای افزایش بازدهی این قسمت از فرآیند تلاش کرده اند. یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر عملیات نرم کنی، میزان پرشدگی گلوله در آسیاهای گلوله ای است که به جهت اهمیت آن در مدل سازی های فرآیند و تاثیر مستقیم آن بر سوددهی یا زیان دهی کارخانه، روشهای مختلفی جهت محاسبه آن نظیر شمارش بالابرهای آسیا و اندازه گیری مستقیم ارتفاع از سطح بار تا سقف آسیا ارائه شده است که هر کدام در شرایط و محدوده استاندارد خود کاربرد دارند . در این تحقیق با نظر گرفتن مزایا و مشکلات روشهای معمول جهت محاسبه پرشدگی آسیا، به بررسی روشهای دیگری پرداخته شد. روش به کار گرفته در این تحقیق بر مبنای اندازهگیریهای فیزیکی، بررسی نقشه های ساخت و مدل سازی قطعات دو نوع آسیای کوچک و بزرگ مقیاس در نرم افزارهای SolidWorks® و AutoCAD® بنانهاده شد و در شرایط مختلف سطح گلوله ها در آسیا، میزان پرشدگی به روشهای مختلف محاسبه شد. نتایج نشان داد که روش استفاده از نرم افزار SolidWorks® به دلیل در نظر گرفتن بخشهای مخروطی قسمت ورودی و خروجی آسیا و همچنین حجم تمامی لاینرها، از دقت بیشتری نسبت به سایر روشها برخوردار است. روش شمارش تعداد لاینرها برای محاسبه پرشدگی در آسیاهای کوچک از نوسان بسیار زیادی برخوردار است و خطای بسیار زیادی ایجاد میکند. روش استفاده از نرم افزار AutoCAD®در هر دو مقیاس آسیای بزرگ و کوچک در پرشدگیهای زیاد عملکرد به نسبت مطلوب تری نسبت به پرشدگیهای کم دارد (در آسیای کوچک مقیاس از مقدار ۲۷درصد به بالا و ۱۷ درصد به پایین و در آسیای بزرگ مقیاس از ۲۵ درصد به بالا دقت نسبتا مناسبی دارد). همچنین در روش استفاده از اندازه گیری مستقیم ارتفاع از سطح بار تا سقف آسیا ، در آسیای کوچک مقیاس، اختلاف یک درصدی از پرشدگی زیاد ۳۶) درصد) تا پرشدگی ۲۵ درصد وجود دارد و پس از آن از میزان پرشدگی ۱۸ درصد به پایین خطا افزایش مییابد. این روش در آسیای بزرگ مقیاس از پرشدگی زیاد ۳۶) درصد) تا پرشدگی ۱۸درصد از دقت قابل قبولی رخوردارب است و در ادامه دقت محاسبات کاهش پیدا میکند. همچنین حجم و جرم گلوله ها در پرشدگیهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای افزایش سرعت محاسبات ارائه شد.

Authors

مسعود رضائی

کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، صنعت سازان نادین اندیشه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سعید زارع

کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، صنعت سازان نادین اندیشه، دانشگاه شهید باهنر کرمان