بررسی دوام ستون های کامپوزیت بتنی تحت بارهای محوری فشاری و کششی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 621

This Paper With 25 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCD02_002

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1400

Abstract:

دوام ناکافی که باعث ازهمپاشی بتن می شود می تواند در اثر عوامل خارجی یا عوامل داخلی موجود در بتن باشد. دوام ستون های مرکب می تواند تحت تاثیر خوردگی فولاد و علاوه بر این، آسیب دیدگی سازه ای ناشی از کاهش چسبندگی بین فولاد و بتن و کاهش سطح مقطع فولاد، باشد. در این تحقیق به منظور بررسی دوام بتن و اثر فولاد در ستون های دوبل، نمونه های آزمایشگاهی با ترکیباتی شامل بنتونیت و هماتیت و باریت و روان کننده ریتاردر ساخته شد، ویژگی و مقاومت (C۴۰,C۵۰) بدست آمده از نمونه های مکعبی و استوانه ای بتن ساخته شده در آزمایشگاه مبنای صحت سنجی مدلسازی های عددی در نرم افزارهای آباکوس و لایف۳۶۵ قرار گرفت. جهت معرفی رفتار بتن به نرم افزار آباکوس، از گزینه یConcrete Damaged Plasticity استفاده و رفتار فشاری بتن به نرم افزار معرفی گردیده است. ستون دوبل کامپوزیتی تحت بارهای کششی و فشاری و خمشی دو محوره با مقطع دایره ای و مربعی در نرم افزار آباکوس مدلسازی شد و سپس با بهره گیری از نرم افزار لایف ۳۶۵ مدت زمان دوام ستون مدلسازی شده محاسبه گردید. با وجود افزایش مقاومت مشاهده شده در بتن ستون های کامپوزیتی، حضور فولاد داخل آن موجب کاهش دوام می گردد. خوردگی فلز مدفون در بتن، یکی از علت های اصلی همواره دوام ناکافی می باشد، میتوان با بهره گیری از بتن هایی با ساختار خاص که مزایای ستون های کامپوزیتی را شامل شوند از معایب آنان دوری جست. طی بررسی ازمایشگاهی و نرم افزاری طول مقاله خواهیم یافت درصورت افزایش ۱۱درصدی مقاومت فولاد داخلی منتج به افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت خمشی پس از تسلیم و افزایش ۵ درصدی قابلیت اتلاف انرژی خواهد شد.

Authors

حامدرضا حاج قاسم

دانشجوی کارشناسی ارشدعمران ( آب و سازه های هیدرولیکی)، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی، تهران

سیدشهاب امامزاده

عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه خوارزمی، تهران

افسانه لائی

دانشجوی کارشناسی عمران ( آب و سازه های هیدرولیکی)، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی، تهران

سعید بای

دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد گنبد کاووس

میعاد نصری

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (سازه)، موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی، گرمسار

محمدباقر محمد

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (سازه)، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب،تهران