بررسی دوام تیرهای بتنی مسلح تحت بارگذاری در محیط خلیج فارس و شبیه سازی با روشهای تسریع شده در آزمایشگاه

Document ID: R-1272379
Publish: 23 September 2021
Publish Year: 1397
Page: 288
Language: Persian
دسته بندی علمی: مهندسی سازه
View: 537

This Book With 288 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book: