ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Book
Title

مستندسازی مسکن مهر در ۵ استان منتخب

رده بندی دیویی : 334/10955
ISBN : 9786001131622
رده بندی کنگره : 1396 HD7287/ 2ض 9الف/ 2شماره کتابشناسی ملی: 4751034
COI: R-1272380Publish: 23 September 2021
Publish Year: 1396Page: 239
زبان اصلی Book: Persian دسته بندی علمی Book: معماری و شهرسازی
View: 86

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Book را که دارای 239 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

Abstract:

همانطور که در اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی است. به همین علت اهمیت مسکن و لزوم بررسی و فراهم بودن زمینه های دسترسی به آن، از مواردی است که همواره دولت در برنامه های خود منعکس ساخته است . در هم ین راستا در مطالعات طرح جامع که سند راهبردی – اجرایی آن در سال ۱۳۸۵ تدوین نها یی شده، ۵۵ برنامه در قالب ۹ محور پیش بینی شده بود که یکی از برنامه ها ی آن در محور مسکن گروه های کم درآمد، برنامه ی واگذاری حق بهره برداری از زمین موسوم به مسکن مهر بود. اما از آنجائیکه مسکن مهر از برنامههای نوپا و نسبتا جدید محسوب میگردد، پژوهش- های چندانی در کشور در این زمینه صورت نگرفته است و یکی از خلا های موجود در این زمینه عدم وجود مستندات و پایه ای برای برنامه ریزی و تصمیم گی ری در موارد مشابه است. لذا طرح حاضر به طور مشخص سعی می نماید تصویر گویا و چند بعدی از طرح ملی مسکن مهر را ارائه مینماید. برای نیل به ای ن هد ف با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مرحله اول پس از مطالعات فرآیند مستندساز ی، چیس تی مسکن اجتماعی، مسکن قابل استطاعت و مسکن مهر و جا یگاه آن در برنامه ر ی زی مسکن کشور، تجارب مشابه داخل ی و خارج ی بررس ی م ی شود و در مرحله دوم پس از استخراج چک لیست اولیه مستندسازی، با استفاده از روش پیمایشی به عنوان پا یلوت نمونه های موردی مطالعات میدانی انتخاب شده و مستندات و اطلاعات لازم از طری ق ابزارهایی مانند مشاهده، مصاحبه عمیق، توزیع پرسشنامه ، بررسی اسناد مکتوب موجود و نظایر آن، گردآوری میشود. در نهایت نیز کلیه داده های جمع آوری شده ترک ی ب، طبقه بندی شده و مورد تحلیل اولیه قرار می گیرد و نتا یج آن در قالب ها ی متفاوت گرافیکی و نوشتاری نظیر گزارش، نمودارها، جداول بیان می شوند.

Book COI Code

This Book COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1272380/

پیش گفتار Book

مساله مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی، همواره توجه پژوهشگران و سیاست گذاران علوم مرتبط را به خود جلب نموده است که یک ی از متولی ان اصل ی این امر در کشور ما وزارت راه و شهرسازی است. در ای ن راستا مرکز تحق یقات راه، مسکن و شهرسازی با توجه به گسترش فراگیر طرح مسکن مهر در کشور، اقدام به مستندسازی مسکن » مطالعه و بررسی حقیقت مسکن مهر از طریق انجام طرح پژوهشی نموده است. « مهر مسکن مهر یکی از مهم ترین اقدامات دولت نهم جمهوری اسلامی ای ران بر ای تام ین مسکن اقشار کم درآمد به شمار می آید. گستردگی مقیاس و حجم بالای تولید مسکن در کل کشور گذشته از نقاط قوت و ضعف آن، بخشی از تاریخ شهرسازی کشور ما را تشکیل خواهد داد و مستند نمودن این واقعه بستری مناسب برای مطالعات آتی و نقد و بررسی بهتر را ایجاد خواهد نمود. در واقع مستندسازی ماهیتا از دوباره کاری ها و تکرار اشتباهات جلوگیری می نمای د و فرصت ها و تهدیدهای پیشروی مطالعات مشابه را بخوبی آشکار می سازد . مخاط بین این نوع مطالعات طیف گسترده ای از جامعه آکادمیک، مهندسان مشاور، تصمیم سازان و تصمیم گیران را شامل خواهد شد. بویژه مدیران ارشد و میانی دستگاه های دولتی با مرور تجارب مستند شده می توانند بصورت محکمتری برای توسعه و رشد طرح ها ی عمرانی کشور (منجمله برنامه ریزی مسکن) گام بردارند. امید است تلاش تیم پژوهش مستندسازی مسکن مهر در این راه مفید واقع گردد.

فهرست مطالب Book

(برای نمایش کلیک نمایید)
Support