مروری بر عوامل موثر تقاضای گردشگری جنگ

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 149

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSPR-4-37_004

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

امروزه گردشگری یکی از بزرگترین، پرطرفدارترین و متنوع ترین صنایع در سراسر دنیا است که باوجود شاخه های متنوع خود از عوامل رونق و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مقصد ومبدا است. طی سال های اخیر گردشگری جنگ ۳ با استقبال روزافزونی مواجه شده است و شمارمتقاضیان این شاخه از گردشگری رو به ازدیاد است. صاحب نظران، گردشگری جنگ را سفری بهمناطق جنگی جهت کسب تجارب جدید و برآوردن نیازهای فرهنگی اجتماعی و معنوی می دانند.گردشگری جنگ، با توجه به زمان و ماهیت فرهنگی خود، پنجره ای رو به فرهنگ، تاریخ و میراثجوامع است. بنابراین گردشگری جنگ علاوه بر آن که در تبادلات میان فرهنگی حائز نقشی اساسیاست می تواند پیوند دهنده فرهنگ ها و زمان حال با گذشته باشد. در کنار اهمیتی که این شاخه ازگردشگری دارد باید توجه داشت کشور ایران با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی خود، از پتانسیلبالایی جهت جذب این دسته از گردشگران برخوردار است. در مطالعه حاضر تلاش شده است، در بسترمرور نظام مند مطالعات پیشین به بیان عوامل موثر در تقاضای گردشگری جنگ پرداخته شود. براساس یافته های کیفی بیشترین تاثیر گذاری بر تقاضای گردشگری جنگ را عواملی چون بزرگداشتقربانیان جنگ، عوامل فرهنگی و توجه به بعد نوستالژیک، عوامل عقیدتی-دینی و ملی، رسانه ها،علاقه به آگاهی و شناخت، کنجکاوی نسبت به مناطق جنگی و مطلوبیت شبیه سازی درد و رنج دارند.

Authors

زهرا راجی

کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تهران

حمیدرضا نادری راد

کارشناس ارشد مدیریت گردشگری دانشگاه تهران