تاثیر استفاده از سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو در کاهش تصادفات جاده ای

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 278

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OGM-1-3_001

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

یکی از مهم ترین عوامل تلفات انسانی در کشورها تصادفات جاده ای می باشد. در طول سال،تعداد خودروها در کشور با رشد افزاینده ای روبرو است و جاده ها نیز در حال گسترش می باشند.محققان همواره طرح های گوناگونی را جهت کاهش تصادفات جاده ای پیشنهاد و ارائه داده اند.یکی از راهکارهای کاهش سانحه نصب سیستم ESP روی خودروها می باشد. این سیستم جهتجلوگیری از لغزیدن و هنگامی که خودرو از مسیر خود خارج گردد استفاده می شود. در اینپژوهش، تاثیر استفاده از سیستم ESP در کاهش تصادفات جاده ای به طور کامل تشریح شدهاست. بر طبق تحقیقات صورت گرفته، استفاده از سیستم مزبور در خودرو می تواند یک سوم ازتصادفات جاده ای را کاهش دهد. با نصب سیستم ESP می توان ایمنی خودرو را افزایش داد وهمچنین در بهبود سیستم هدایت و کنترل خودروها قدم بزرگی برداشته می شود.

Authors

سیدمحمدرضا حسینی علی آباد

گروه مهندسی مکانیک، مازندران

محمد حدادی

گروه مهندسی عمران، نوشهر

بهرام رستمی

گروه مهندسی مکانیک، تبریز