بررسی توسعه استفاده از سیستم تعلیق فعال جهت بهبود هدایت و عملکرد خودروها

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 331

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IPM-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

امروزه پیشرفت های علمی و فنی در تمام زمینه ها تحقق یافته و این امر شامل صنایع خودرو سازی و صنایع وابسته نیز شده است یکیاز این صنایع و اجزای وابسته سیستم تعلیق خودرو می باشد سیستم تعلیق یکی از حیاتی ترین سیستم های خودرو محسوب می شود کهوظیفه این سیستم خنثی نمودن ضربات ناشی از ناهمواری ها و پستی بلندی های جاده است این کار باید با حداقل افت تماس تایر باجاده ایجاد شود همچنین عملکرد سیستم تعلیق در مسیر های منحنی و به هنگام شتاب و ترمزگیری حائز اهمیت است زیرا سیستم تعلیقباید خواسته های راننده چون راحتی درطول سفر و همچنین فرمان پذیری بهتر و ایده آل تر خودرو را نیز پاسخگو باشد در این مقالهبا توجه به اهمیت راحتی سرنشین حفظ پایداری وکنترل خودرو در شرایط جاده ای به بحث و بررسی سیستم تعلیق فعال پرداخته شده است.

Authors

رضا محمودی

گروه مهندسی مکانیک

حسین جورشمسی

گروه مهندسی خودرو

فرهاد شهبازیان

گروه مهندسی خودرو

حسین قویدل اجی بیشه

گروه مهندسی خودرو

علیرضا عبادی

گروه مهندسی الکترونیک