شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف

Publish Year:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

209

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR03_024

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1400

Abstract:

امروزه دانش بازاریابی به عنوان ابزاری مهم برای سازمانهای غیرانتفاعی شناخته میشود. کاربرد بازاریابی در تشویق افراد به سمت امور خیریه از جمله این موضوعات است. بدون شک موفقیت سازمانهای خیریه برای جذب منابع از خیرین، در گرو استفاده مناسب از ابزار بازاریابی است. این پژوهش در صدد است تا ضمن تبیین مفهومی بازاریابی وقف، راهبردهای کلیدی برای بازاریابی وقف را شناسایی و رتبه بندی کند. برای این کار، در فاز نخست از طریق مصاحبه با خبرگان، مهمترین راهبردهای بازاریابی وقف شناسایی شد. در گام دوم با استفاده از تکنیک AHP اقدام به رتبه بندی راهبردها شد. اصلاح تصویر سازمان اوقاف و افزایش اعتماد به آن، توجه دادن واقفین بالقوه و خیرین به نیتهای جدید، اصلاح و ارتقا فرآیندهای اجرایی انجام وقف در اداره های اوقاف، طراحی سازوکارهای اجرایی قالبهای جدید وقف و استفاده از شیوه های نوین برای تبلیغ وقف به ترتیب به عنوان پنج راهبرد مهم در بازاریابی وقف به منظور ترویج وقف در کشور شناسایی شدند.

Authors

سعیدمسعودی پور
سعید مسعودی پور

دکتری مدیریت بازاریابی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری