تاثیر عمل آوری با پرتو الکترون و پراکسید هیدروژن قلیایی بر ارزش تغذیه ای پودر هسته خرما در نشخوارکنندگان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 162

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAP-12-31_007

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

آزمایش حاضر با هدف استفاده از پرتو الکترون (پرتو) و پراکسید هیدروژن قلیایی (پراکسید هیدروژن) برای بهبود ارزش تغذیه ­ای پودر هسته خرما برای دام های نشخوار کننده انجام شد. پودر هسته خرما با امواج الکترون با دزهای صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ کیلوگری پرتودهی شدند. سپس هسته های خرمای پرتودهی شده در قالب یک آزمایش فاکتوریل ۳×۶ با پراکسید هیدروژن قلیایی ۱ و ۲ درصد عمل آوری شدند. فرآسنجه های هضمی و تخمیری پودر هسته خرما با استفاده از روش های هضم دو مرحله ای و تولید گاز اندازه گیری شدند. در مقایسه با شاهد، اثر اصلی پرتودهی با الکترون منجر به کاهش درصد NDF و ADF، افزایش معنی دار پتانسیل تولید گاز، عامل تفکیک، ماده آلی واقعا تجزیه شده، تولید توده زنده میکروبی و نیز افزایش قابلیت هضم ماده خشک،NDF  و ADF هسته خرما شد (۰/۰۵>p) و تیمار۱۰۰ کیلو گری بهترین نتایج را داشت (۰/۰۵>p). اثر اصلی پراکسید هیدروژن شامل کاهش معنی دار درصد ماده خشک، ماده آلی و افزایش پتانسیل تولید گاز، قابلیت هضم ماده خشک،NDF  و ADF پودر هسته خرما بود (۰/۰۵>p). در مقایسه با تیمار شاهد، عمل آوری پودر هسته خرمای پرتودهی شده با پراکسید هیدروژن (اثر متقابل) باعث کاهش درصد مواد مغذی (به­ جز خاکستر)، افزایش فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی شد. این کاهش یا افزایش در مورد برخی از تیمارها معنی دار و در مورد برخی  دیگر از تیمارها بدون تغییر بود. اما در مورد اغلب فراسنجه ها، در حین عمل آوری پودر هسته خرما پرتودهی شده در دز های بالا (۱۰۰ یا گاهی ۱۲۵ کیلوگری) با سطوح مختلف پراکسید هیدروژن برترین نتایج حاصل شد. در مجموع، عمل آوری با پرتو الکترون به تنهایی باعث بهبود ارزش تغذیه ای پودر هسته خرما شد، اما هنگام عمل آوری پودر هسته خرمای پرتودهی شده با پراکسید هیدروژن (اثر متقابل) تاثیر افزایشی قابل توجه نبود. بنابراین، طبق نتایج آزمایش حاضر، بهترین دز برای بهبود ارزش تغذیه ای پودر هسته خرما ۱۰۰ کیلوگری با و بدون پراکسید هیدروژن ۲ درصد بود.

Authors

مرتضی چاجی

Department of Animal Science, Agricultural Sciences and Natural Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan

حسن خنیفر

Department of Animal Science, Agricultural Sciences and Natural Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adesogan, A.T., K.G. Arriola, Y. Jiang, A. Oyebade, E.M. Paula, ...
 • Al-Masri, M.R. ۲۰۰۵. Nutritive value of some agricultural waste, as ...
 • AOAC. ۲۰۰۵. Official methods of analysis (۱۸th ed.). Washington, DC: ...
 • Asadnejad, B., R. Pirmohammadi and H. Khalilvandi-Behroozyar. ۲۰۱۸. Effects of ...
 • Babayi, M., F. Ghanbari, A.M. Gharehbash and J. Bayat Kouhsar. ...
 • Bak, J.S. ۲۰۱۴. Electron beam irradiation enhances the digestibility and ...
 • Bak, J.S., J.K. Ko, Y.H. Han, B.C. Lee, I.G. Choi ...
 • Behgar, M., S. Ghasemi, A.A. Naserian, A. Borzoie and H. ...
 • Blummel, M., H. Steinggab and K. Becker. ۱۹۹۷. The relationship ...
 • Chaji, M., A.A. Naserian, R. Valizadeh, T. Mohammadabadi and Kh ...
 • Chaji, M., T. Mohammadabadi and A. Aghaei. ۲۰۱۱. Fermenting cell ...
 • Chaudhry, A.S. ۲۰۰۰. Rumen degradation in sacco in sheep of ...
 • Devshony, S., E. Eteshola and A. Shani. ۱۹۹۲. Characterisation and ...
 • Ghiasvand, M., K. Rezayazdi and M. Dehghan Banadaki. ۲۰۱۲. The ...
 • Ibrahim, M.N.M., G.R. Pearce. ۲۰۰۳. Effects of gamma irradiation on ...
 • Karp, S.G., A.L. Adenise Lorenci Woiciechowski, V.T. Soccol and C.R. ...
 • Lewis, S.M., L. Montgomery, K.A. Garleb, L.L. Berger and G.C.JR. ...
 • Maccarana, L., M. Mirko Cattani, F. Tagliapietra, L. Bailoni and ...
 • Melaku, S., K.J. Peters and A. Tegegne. ۲۰۰۳. In vitro ...
 • Menke, K.H. and H. Steingass. ۱۹۸۸. Estimation of the energetic ...
 • Mishra, O.H., A. Chaturvedi, R. Khali, A. Prasad, A.K. Santra, ...
 • Muzamal, M., K. Jedvert, H. Theliander and A. Rasmuson. ۲۰۱۵. ...
 • Nursel, P. ۲۰۰۴. Radiation crosslinking of biodegradable hydroxypropylmethylcellulose. Carbohydrate Polymers, ...
 • Orskov, E.R. and I. McDonald. ۱۹۷۹. The estimation of protein ...
 • Shahbazi, H.R., A.A. Sadeghi, H. Fazaeli, G. Raisali, M. Chamani ...
 • Shawrang, P. ۲۰۰۸. Effects of electron beam irradiation on dry ...
 • Sun, R.C., J. Tomkinson, Y.X. Wang and B. Xiao. ۲۰۰۰. ...
 • Tabatabaie, N., M.H. Fathi Nasri, H. Farhangfar and A. Riasi. ...
 • Tabatabaie, N., M.H. Fathi Nasri, H. Farhangfar and A. Riasi. ...
 • Tabatabaie, N., M.H. Fathi Nasri, H. Farhangfar and A. Riasi. ...
 • Tahan, G., M.H. Fathi nasri, A. Reyasi, M. Behgar and ...
 • Taghinejad, M., P. Shawrang, A. Rezapour, A. Sadeghi and E. ...
 • Tilley, J.M.A. and R.A. Terry. ۱۹۶۳. A two stage technique ...
 • Van Soest, P.J., J.B. Robertson and B.A. Lewis. ۱۹۹۱. Methods ...
 • نمایش کامل مراجع