تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 154

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-6-3_016

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: اضطراب­ اجتماعی یکی از ناتوان کننده ترین اختلالات اضطرابی است که در زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی حرفه­ای، و سایر ابعاد زندگی فرد، سازش­نایافتگی ایجاد می­کند. در این ارتباط پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود، تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی انجام شده است. روش: در این پژوهش از روش نیمه­ آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر متوسطه مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعی شهر تهران در زمستان ۱۳۹۵ بودند که از بین آنها تعداد ۶۰ نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۳۰ نفر آزمایش و گواه جایدهی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چهار پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران، ۲۰۰۰)، شفقت به خود (نوربالا، ۱۳۹۲)، تحمل پریشانی (سیمون و همکاران، ۲۰۰۵)، و تنظیم هیجان (گارنفکس و همکاران، ۲۰۰۱) بوده است. برنامه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در ۸ جلسه برای گروه آزمایش انجام شد. در پایان داده های به دست آمده با آزمون تحلیل کوواریانس تک ­متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند.  یافته ها: نتایج تحلیل داده ­ها نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش شفقت به خود، افزایش تحمل پریشانی، و تنظیم هیجان دانش آموزان تاثیر داشته است. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی (۲۸۸/۸۱۷F=، ۰/۵۳۵= η، ۰/۰۵ p<)، افزایش شفقت به خود کلی (۱۴۹/۱۹۶F=، ۰/۶۲= η، ۰/۰۵>p)، تحمل پریشانی کلی (۳۵۲/۸۸= F، ۰/۵۶= η، ۰/۰۵>p)، و تنظیم هیجان (۱۸۵/۸۴۲F=، ۰/۵۷= η، ۰/۰۵>p) معنادار بوده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش می­توان گفت در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به دانش آموزان آموخته می شود که به جای اجتناب فکری و عملی از افکار و موقعیت هایی که در در جمع با آنها روبرو می شوند با افزایش پذیرش روانی و ذهنی نسبت به تجارب درونی، با اضطراب اجتماعی مقابله کنند. همچنین رویارویی فعال و موثر با افکار و احساسات،  تغییر نگاه نسبت به خود، و بازنگری در ارزش­ها و اهداف زندگی را می­توان از عوامل اصلی موثر در روش درمان پذیرش و تعهد دانست.

Authors

رمینا روحی

Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

امان الله سلطانی

Department of Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

زهرا زین الدینی میمند

Department of Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

ویدا رضوی

Department of Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :