ویژگی های روان سنجی نسخه بسیار کوتاه پرسشنامه رفتار کودک: بررسی مزاج در ۳ تا ۷ سالگی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 331

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-4-3_016

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: مزاج به صورت تفاوت ­های فردی مبتنی بر پاسخدهی و تنظیم هیجانی تعریف شده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و اعتبار نسخه بسیار کوتاه پرسشنامه رفتار کودک در نمونه ایرانی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه ­یابی بود که از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی کودکان ۳ تا ۷ ساله شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۵ بود. نمونه موردمطالعه شامل ۲۷۶ کودک (۱۲۴ پسر و ۱۵۶ دختر) بود که به روش نمونه ­گیری خوشه ­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نسخه بسیار کوتاه گزارش مراقب (مادر) پرسشنامه رفتار کودک (روتبرت، ۲۰۰۱) بود که از طریق مربیان در اختیار مادران قرار گرفت و از آنها خواسته شد بر اساس رفتار کودک در ۶ ماه گذشته تکمیل کنند. برای تحلیل داد ه­ها از روش های آلفای کرونباخ و تنصیف جهت بررسی اعتبار و تحلیل عامل تاییدی جهت بررسی روایی سازه استفاده شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد که نسخه بسیار کوتاه پرسشنامه رفتار کودک دارای همسانی درونی مناسب در دامنه ۷۱/۰ تا ۷۹/۰ برای خرده ­مقیاس ­ها و ۷۷/۰ تا ۷۹/۰ برای کل مقیاس بود. همچنین شاخص­ های برازندگی حاصل شده از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقیاس از روایی سازه مناسب برخوردار است و همه گویه ­ها از بار عاملی مناسب بالای ۳۰/۰ برخوردارند. نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و همچنین اهمیت سنجش مزاج رفتاری در کودکان و نیز در دسترس نبودن ابزار مناسب اعتباریابی­ شده در فرهنگ ایرانی، می­توان نتیجه گرفت که پرسشنامه رفتار کودک ابزار مناسبی جهت سنجش مزاج در کودکان ۳ تا ۷ ساله است.

Authors

سمانه نجارپوریان

University of Hormozgan

سید عبدالوهاب سماوی

University of Hormozgan

ندا اسدی

University of Hormozgan

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Smith EE, Nolen- Hoeksema S, Fredickson B, loftus G. Hilgard ...
 • Van Beveren ML, et al. Association between temperament, emotion regulation, ...
 • Rothbart MK, Ahadi SA, Hershey KL, Fisher P. Investigations of ...
 • Kagan J, Snidman N, Zentner M, Peterson E. Infant temperament ...
 • Thomas A, Chess S. Temperament and parent-child interaction. In: Damon ...
 • Clarke-Stewart KA, Fitzpatrick MJ, Allhusen VD, Goldberg WA. Measuring difficult ...
 • Rothbart MK, Bates JE. Temperament. Handbook of child psychology. New ...
 • Smith CL, Day KL. Parenting, anger, and effortful control as ...
 • Mangelsdorf SC, Schoppe SJ, Buur H. The meaning of parental ...
 • Lee CL, Bates JE. Mother-child interaction at age two years ...
 • Harris RC, Robinson JB, Chang F, Burns BM. Characterizing preschool ...
 • Shigeto A, Mangelsdorf SC, Brown GL. Roles of family cohesiveness, ...
 • Yazd Khashti F, Oreyzi HR S. Standardization of child, parent ...
 • Buss A, Plomin R. Temperament: Early developing personality traits. Hillsdale, ...
 • Rowe DC, Plomin R. Temperament in early childhood. J Pers ...
 • .Marjanoviic-Umekl, Fekonja-Peklaj U. The roles of child gender and parental ...
 • Allport GW. Personality: A psychological interpretation. New York: Holt; ۱۹۹۳, ...
 • Gaspardo CM, Cassiano RGM, Gracioli SMA, Furini GCB, Linhares MBM. ...
 • Tung L, Norona AN, Lee SS, Langley AK, Waterman JM. ...
 • Derryberry D, Rothbart MK. Reactive and effortful processes in the ...
 • Izard CE. Basic emotions, natural kinds, emotion schemas, and a ...
 • Emmons RA, Diener E. Personality correlates of subjective well-being. Pers ...
 • Rothbart MK. Measurement of temperament in infancy. Child Dev.۱۹۸۱; ۵۲(۲): ...
 • Chugani HT, Phelps ME, Mazziotta JC. Positron emission tomography study ...
 • Tabachnick BG, Fidell LS, Osterlind SJ. Using multivariate statistics. New ...
 • Kusanagi E. A psychometric examination of the children's behavior questionnaire ...
 • Kochanska G, Murray M, Putnam S. Maternal reports of conscience, ...
 • ۲۸ ...
 • Sanson AV, Smart DF, Prior M, Oberklaid F, Pedlow R. ...
 • Eysenck HJ, Eysenck MW. Personality and individual differences: A natural ...
 • Tellegan A. Structures of mood and personality and their relevance ...
 • Smith EE, Nolen- Hoeksema S, Fredickson B, loftus G. Hilgard ...
 • Van Beveren ML, et al. Association between temperament, emotion regulation, ...
 • Rothbart MK, Ahadi SA, Hershey KL, Fisher P. Investigations of ...
 • Kagan J, Snidman N, Zentner M, Peterson E. Infant temperament ...
 • Thomas A, Chess S. Temperament and parent-child interaction. In: Damon ...
 • Clarke-Stewart KA, Fitzpatrick MJ, Allhusen VD, Goldberg WA. Measuring difficult ...
 • Rothbart MK, Bates JE. Temperament. Handbook of child psychology. New ...
 • Smith CL, Day KL. Parenting, anger, and effortful control as ...
 • Mangelsdorf SC, Schoppe SJ, Buur H. The meaning of parental ...
 • Lee CL, Bates JE. Mother-child interaction at age two years ...
 • Harris RC, Robinson JB, Chang F, Burns BM. Characterizing preschool ...
 • Shigeto A, Mangelsdorf SC, Brown GL. Roles of family cohesiveness, ...
 • Yazd Khashti F, Oreyzi HR S. Standardization of child, parent ...
 • Buss A, Plomin R. Temperament: Early developing personality traits. Hillsdale, ...
 • Rowe DC, Plomin R. Temperament in early childhood. J Pers ...
 • .Marjanoviic-Umekl, Fekonja-Peklaj U. The roles of child gender and parental ...
 • Allport GW. Personality: A psychological interpretation. New York: Holt; ۱۹۹۳, ...
 • Gaspardo CM, Cassiano RGM, Gracioli SMA, Furini GCB, Linhares MBM. ...
 • Tung L, Norona AN, Lee SS, Langley AK, Waterman JM. ...
 • Derryberry D, Rothbart MK. Reactive and effortful processes in the ...
 • Izard CE. Basic emotions, natural kinds, emotion schemas, and a ...
 • Emmons RA, Diener E. Personality correlates of subjective well-being. Pers ...
 • Rothbart MK. Measurement of temperament in infancy. Child Dev.۱۹۸۱; ۵۲(۲): ...
 • Chugani HT, Phelps ME, Mazziotta JC. Positron emission tomography study ...
 • Tabachnick BG, Fidell LS, Osterlind SJ. Using multivariate statistics. New ...
 • Kusanagi E. A psychometric examination of the children's behavior questionnaire ...
 • Kochanska G, Murray M, Putnam S. Maternal reports of conscience, ...
 • ۲۸ ...
 • Sanson AV, Smart DF, Prior M, Oberklaid F, Pedlow R. ...
 • Eysenck HJ, Eysenck MW. Personality and individual differences: A natural ...
 • Tellegan A. Structures of mood and personality and their relevance ...
 • نمایش کامل مراجع