مقایسه مهارت های روانی حرکتی و سازش یافتگی اجتماعی در دانش آموزان پیش دبستانی رفته و نرفته

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 221

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-4-1_009

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: با توجه به پیشرفت علم و فناوری در قرن حاضر و تبلور این نکته که شکوفایی یک کشور از بستر آموزش وپرورش برمی خیزد، نیاز به گسترش دوره پیش از دبستان، بیش از گذشته خود را نمایان می سازد. پژوهش حال حاضر با هدف بررسی نقش آموزش پیش دبستانی بر مهارت های روانی- حرکتی و سازش یافتگی اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش پس­رویدادی (علی- مقایسه ای) است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ که تعداد آن ها ۱۹۰۰ نفر بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۳۲۰ که ۱۶۰ نفر آنها دارای تجربه پیش دبستان و ۱۶۰ نفر فاقد تجربه پیش دبستانی بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه رفتار سازشی(لامبرت وهمکاران، ۱۹۷۴) و آزمون رشد حرکتی (لینکلن ازرتسکی، ۱۹۴۵) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل آزمون واریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش پیش دبستانی باعث افزایش مهارت های روانی - حرکتی و سازش یافتگی در تمامی مولفه های آن ها در دانش آموزان باتجربه آموزش پیش دبستانی شده است  (۰/۰۰۱> p). نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حال حاضر آموزش پیش دبستانی می تواند به عنوان یکی از کارآمدترین روش های افزایش مهارت های روانی - حرکتی و سازش یافتگی اجتماعی در دانش آموزان باشد. تلویحات نتیجه به دست آمده در مقاله موردبحث قرارگرفته است.

Authors

غلامرضا گل محمد نژاد

Faculty of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz

امیر یکانی زاد

Islamic Azad University, Salmas Branch

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Mofidi F. The importance of motor-physical fitness of preschool children ...
 • Yarmohammadian A. Psychomotor disorders, reeducation and rehabilitation. First Edition. Esfahan: ...
 • Jensen E. Minds with brain in the mind. New York: ...
 • Mofidi F. Foundations of education in pre - school. Second ...
 • [Persian] ...
 • Abdi S, Talebi Por N. Motor learning and development the ...
 • Harrow A. A taxonomy of the psychomotor domain: A guide ...
 • Mafakheri A, Onag N, Alizadeh M. Cognition and social adjustment. ...
 • Eslami Nasab A. Psychological compatibility. First Edition. Tehran: publishing houses ...
 • PP: ۲۲۰- ۲۶۹. [Persian] ...
 • Wadsworth B. Piaget's theory of cognitive and affective development. Amin ...
 • J. (Persian translators). First edition. Mashhad: Ferdowsi university of Mashhad; ...
 • Flavell J. Cognitive development. Maher F. (Persian translator). First edition. ...
 • PP: ۳۵۷- ۳۹۱ ...
 • Gesell A. Maturation and patterning of behavior. In: Murchison C. ...
 • Gallahu DL, Ozmun JC. Understanding motor development: infants, children, adolescents, ...
 • Berk L. Development through the lifespan. Seyed mohammadi Y. (Persian ...
 • edition. Tehran; Arasbaran; ۲۰۱۴, PP: ۵۰۶- ۵۱۱ ...
 • Hartup W. Child development، the company they keep: Friendship and ...
 • Soleimani N, Norozi D. The relationship between motor abilities and ...
 • HakimimaneshY, Tashakori A, Mojdehi H, Moein H. Effect of richen ...
 • Zachopoulou A, Tsapakidu A, Derri V. The effects of a ...
 • Goyakla A. Activity-based intervention in motor skills development. Perceptual and ...
 • Taghaviyan Jadval Ghadam Z, Yazdan Panah O, Bahramfar A, Jafari ...
 • Mirzadeh M. Effect of pre-school education in social emotional adjustment ...
 • PP: ۵۰-۵۶. [Persian] ...
 • Eshaghi Nia H. The effects of preschool education on mental ...
 • Saeedizadeh M. The relationship between education and social development of ...
 • Faculty Teacher training, Tehran University; ۱۹۹۷, PP: ۵۳- ۶۸. [Persian] ...
 • Karami M, Heybat Allahi S. Effect of pre-school education on ...
 • Bireshk B, Moradi S. Examine the relationship between social adjustment, ...
 • education of children in the primary schools in Tehran. [Tehran, ...
 • Rehabilitation Sciences, Tehran University; ۲۰۰۴, PP: ۹۳- ۱۰۷. [Persian] ...
 • Chambers P D. Methods for behavioral research: A systematic approach. ...
 • ; ۱۹۹۰, PP: ۳۲۳-۳۹۴ ...
 • Barnett W. Long-term effect of early childhood programs on cognitive ...
 • Child. ۱۹۹۵; ۵(۲۵): PP: ۲۵- ۵۰ ...
 • Lyunnbrg A. Speech development of mental process in the child. ...
 • David G. Abnormal psychology. New York: John wiley sons; ۲۰۰۰, ...
 • Perera H. Readiness for school entry: A community survey. Journal ...
 • ۲۰۰۵; ۱۹(۴): PP: ۲۸۳-۲۸۹ ...
 • Jensen E. Arts with The brain. New York: Association for ...
 • Farshad M. The effect of pre-school education on academic achievement ...
 • primary students in Tehran [Research projects]. [Tehran, Iran]. Department of ...
 • ۱۹۹۷, PP: ۴۹- ۵۸. [Persian] ...
 • Nagdi Dorbati F. The study relationship between maternal employment and ...
 • ۲۰۰۱, PP: ۶۲-۷۵. [Persian] ...
 • Fallah H. The study of the effect of pre-school courses ...
 • Ahangobnezhad M. Comparison of emotional and social adjustment of jump ...
 • elementary school in Ahvaz. Journal of ducational Sciences and Psychology ...
 • Eghbalpour A, Badamiyan H. Education, Preschool - Study and teaching. ...
 • Monadiye Tarbiyat. ۲۰۱۶, PP: ۲۲-۲۷. [Persian] ...
 • Safarnavadeh M, Nasehiyan A. Educational space design standards in the ...
 • First edition. Tehran: Roshdefarhang; ۲۰۱۶, PP: ۱۱۲- ۱۲۳. [Persian] ...
 • Rahbar R. Friendly environment and human relationships in school. First ...
 • Glasser W. Schools without failure‬‬. Sadeh H, Hamzeh Tabrizi M. ...
 • Mofidi F. The importance of motor-physical fitness of preschool children ...
 • Yarmohammadian A. Psychomotor disorders, reeducation and rehabilitation. First Edition. Esfahan: ...
 • Jensen E. Minds with brain in the mind. New York: ...
 • Mofidi F. Foundations of education in pre - school. Second ...
 • [Persian] ...
 • Abdi S, Talebi Por N. Motor learning and development the ...
 • Harrow A. A taxonomy of the psychomotor domain: A guide ...
 • Mafakheri A, Onag N, Alizadeh M. Cognition and social adjustment. ...
 • Eslami Nasab A. Psychological compatibility. First Edition. Tehran: publishing houses ...
 • PP: ۲۲۰- ۲۶۹. [Persian] ...
 • Wadsworth B. Piaget's theory of cognitive and affective development. Amin ...
 • J. (Persian translators). First edition. Mashhad: Ferdowsi university of Mashhad; ...
 • Flavell J. Cognitive development. Maher F. (Persian translator). First edition. ...
 • PP: ۳۵۷- ۳۹۱ ...
 • Gesell A. Maturation and patterning of behavior. In: Murchison C. ...
 • Gallahu DL, Ozmun JC. Understanding motor development: infants, children, adolescents, ...
 • Berk L. Development through the lifespan. Seyed mohammadi Y. (Persian ...
 • edition. Tehran; Arasbaran; ۲۰۱۴, PP: ۵۰۶- ۵۱۱ ...
 • Hartup W. Child development، the company they keep: Friendship and ...
 • Soleimani N, Norozi D. The relationship between motor abilities and ...
 • HakimimaneshY, Tashakori A, Mojdehi H, Moein H. Effect of richen ...
 • Zachopoulou A, Tsapakidu A, Derri V. The effects of a ...
 • Goyakla A. Activity-based intervention in motor skills development. Perceptual and ...
 • Taghaviyan Jadval Ghadam Z, Yazdan Panah O, Bahramfar A, Jafari ...
 • Mirzadeh M. Effect of pre-school education in social emotional adjustment ...
 • PP: ۵۰-۵۶. [Persian] ...
 • Eshaghi Nia H. The effects of preschool education on mental ...
 • Saeedizadeh M. The relationship between education and social development of ...
 • Faculty Teacher training, Tehran University; ۱۹۹۷, PP: ۵۳- ۶۸. [Persian] ...
 • Karami M, Heybat Allahi S. Effect of pre-school education on ...
 • Bireshk B, Moradi S. Examine the relationship between social adjustment, ...
 • education of children in the primary schools in Tehran. [Tehran, ...
 • Rehabilitation Sciences, Tehran University; ۲۰۰۴, PP: ۹۳- ۱۰۷. [Persian] ...
 • Chambers P D. Methods for behavioral research: A systematic approach. ...
 • ; ۱۹۹۰, PP: ۳۲۳-۳۹۴ ...
 • Barnett W. Long-term effect of early childhood programs on cognitive ...
 • Child. ۱۹۹۵; ۵(۲۵): PP: ۲۵- ۵۰ ...
 • Lyunnbrg A. Speech development of mental process in the child. ...
 • David G. Abnormal psychology. New York: John wiley sons; ۲۰۰۰, ...
 • Perera H. Readiness for school entry: A community survey. Journal ...
 • ۲۰۰۵; ۱۹(۴): PP: ۲۸۳-۲۸۹ ...
 • Jensen E. Arts with The brain. New York: Association for ...
 • Farshad M. The effect of pre-school education on academic achievement ...
 • primary students in Tehran [Research projects]. [Tehran, Iran]. Department of ...
 • ۱۹۹۷, PP: ۴۹- ۵۸. [Persian] ...
 • Nagdi Dorbati F. The study relationship between maternal employment and ...
 • ۲۰۰۱, PP: ۶۲-۷۵. [Persian] ...
 • Fallah H. The study of the effect of pre-school courses ...
 • Ahangobnezhad M. Comparison of emotional and social adjustment of jump ...
 • elementary school in Ahvaz. Journal of ducational Sciences and Psychology ...
 • Eghbalpour A, Badamiyan H. Education, Preschool - Study and teaching. ...
 • Monadiye Tarbiyat. ۲۰۱۶, PP: ۲۲-۲۷. [Persian] ...
 • Safarnavadeh M, Nasehiyan A. Educational space design standards in the ...
 • First edition. Tehran: Roshdefarhang; ۲۰۱۶, PP: ۱۱۲- ۱۲۳. [Persian] ...
 • Rahbar R. Friendly environment and human relationships in school. First ...
 • Glasser W. Schools without failure‬‬. Sadeh H, Hamzeh Tabrizi M. ...
 • نمایش کامل مراجع