مقایسه جانبی شدن در ریخت های فرعی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و بهنجار

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 104

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-3-4_004

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: اختلال نارسایی­ توجه/ فزون­ کنشی اختلالی مزمن است که بخش قابل توجهی از جمعیت کودکان را تحت­ تاثیر قرار می­ دهد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت جانبی ­شدن در ریخت­ های فرعی کودکان مبتلا به نارسایی­ توجه/ فزون ­کنشی و بهنجار انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی  مقایسه­ ای است. جامعه آماری شامل تمامی­ کودکان دختر و پسر بهنجار و مبتلا به اختلال نارسایی ­توجه/ فزون­ کنشی ۷ تا ۱۳ ساله استان البرز در سال ۱۳۹۴ بود که از بین آنها۸۰ آزمودنی با استفاده از روش نمونه­ گیری در دسترس، و به­ وسیله مصاحبه بالینی و مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز (۱۹۹۹)، به عنوان نمونه انتخاب شده ­اند. افراد نمونه در چهار گروه شامل کودکان بهنجار، ریخت­ نارسایی ­توجه، ریخت فزون­ کنش/ تکانشگر، و ریخت ترکیبی نارسایی­ توجه/ فزون­ کنشی قرار گرفتند و با پرسشنامه­ های دست ­برتری واترلو (استنیوس و بریدن، ۱۹۸۹) و پابرتری واترلو (الیاس و همکاران، ۱۹۹۸) ارزیابی شدند. داده ­ها با استفاده از تحلیل واریانس یک­ راهه تحلیل شدند. یافته ­ها: نتایج تحلیل واریانس یک ­راهه در متغیر جانبی­ شدن، در مولفه دست­ برتری تفاوت معناداری در گروه ریخت­ های فرعی اختلال نارسایی­ توجه/ فزون ­کنشی در مقایسه با گروه بهنجار نشان نداد (۰۱/۰p>) اما در مولفه پابرتری، گروه ­های فرعی و بهنجار تفاوت معناداری با هم داشتند (۰۱/۰p<). نتیجه ­گیری: با توجه به یافته­ های پژوهش حاضر، تفاوت جانبی شدن در کودکان مبتلا به نارسایی­ توجه/ فزون­ کنشی تنها در متغیر پابرتری تایید شد؛ بنابراین می ­توان نتیجه گرفت که پابرتری عامل مهم ­تری در تعیین تفاوت جانبی­ شدن در کودکان مبتلا به ریخت­ های فرعی اختلال نارسایی ­توجه/ فزون ­کنشی از کودکان بهنجار است.  

Keywords:

Attention/ deficit hyperactivity disorder , lateralization , handedness , footedness , نارسایی توجه/ فزون کنشی , جانبی شدن , دست برتری , پابرتری

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Gupta R, Kar BR. Development of attentional processes in ADHD ...
 • Dadsetan P, Delazar R, Alipour A. Executive functioning in children ...
 • Gavin KJ. Perceptual asymmetries and lateralization in adults with attention ...
 • Cheon K-A, Ryu Y-H, Kim J-W, Cho D-Y. The homozygosity ...
 • American psychiatric association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders ...
 • Sami S, Karimiani N, Saeid Ebrahimi S, Hakimi M. Motor ...
 • Aliabadi F, Borhani K, Alizadeh M, Amiri N. Visuo-Spatial attention ...
 • Silk TJ, Vance A, Rinehart N, Bradshaw JL, Cunnington R. ...
 • Heilman KM, Bowers D, Valenstein E, Watson RT. The right ...
 • Ghanizadeh A. Lack of association of handedness with inattention and ...
 • Niederhofer H. Hand preference in attention deficit hyperactivity disorder. Percept ...
 • Reid HM, Norvilitis JM. Evidence for anomalous lateralization across domain ...
 • Biederman J, Milberger S, Faraone SV, Lapey KA, Reed ED, ...
 • Steenhuis RE, Bryden M. Different dimensions of hand preference that ...
 • Elias LJ, Bryden MP, Bulman-Fleming MB. Footedness is a better ...
 • Aghaei A, Abedi A, Mohammadi E. A study of psychometric ...
 • Conners CK. Conners Rating Scales-Revised. USA: Lawrence Erlbaum associates publishers; ...
 • Goyette CH, Conners CK, Ulrich RF. Normative data on revised ...
 • Shahaeian A, Shahim S, Bashash L, Yousefi F. Standardization, factor ...
 • Conners CK. Manual for Conners’ Rating Scales. Toronto: Multi health ...
 • Shahim S, Yousefi F, Shahaeian A. Standardization and psycbometric characteristics ...
 • Al‐Awad AM, Sonuga‐Barke EJ. The application of the Conners' Rating ...
 • Fess EE. Defining handedness: A critical variable. J Hand Ther. ...
 • Brown SG, Roy EA, Rohr LE, Snider BR, Bryden PJ. ...
 • Flinn SR, Pease WS, Freimer ML. Score reliability and construct ...
 • Alipour A, Zamani M, Agah Heris M. Footedness: A good ...
 • Hasani J, Azadfallah P, Kazem Rasoulzade Tabatabaie SK, Ashayeri H. ...
 • Racine MB, Majnemer A, Shevell M, Snider L. Handwriting performance ...
 • Searleman A. Subject variables and cerebral organization for language. Cortex. ...
 • Ghanizadeh A. Visual attention deficits contribute to impaired facial emotion ...
 • Gupta R, Kar BR. Development of attentional processes in ADHD ...
 • Dadsetan P, Delazar R, Alipour A. Executive functioning in children ...
 • Gavin KJ. Perceptual asymmetries and lateralization in adults with attention ...
 • Cheon K-A, Ryu Y-H, Kim J-W, Cho D-Y. The homozygosity ...
 • American psychiatric association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders ...
 • Sami S, Karimiani N, Saeid Ebrahimi S, Hakimi M. Motor ...
 • Aliabadi F, Borhani K, Alizadeh M, Amiri N. Visuo-Spatial attention ...
 • Silk TJ, Vance A, Rinehart N, Bradshaw JL, Cunnington R. ...
 • Heilman KM, Bowers D, Valenstein E, Watson RT. The right ...
 • Ghanizadeh A. Lack of association of handedness with inattention and ...
 • Niederhofer H. Hand preference in attention deficit hyperactivity disorder. Percept ...
 • Reid HM, Norvilitis JM. Evidence for anomalous lateralization across domain ...
 • Biederman J, Milberger S, Faraone SV, Lapey KA, Reed ED, ...
 • Steenhuis RE, Bryden M. Different dimensions of hand preference that ...
 • Elias LJ, Bryden MP, Bulman-Fleming MB. Footedness is a better ...
 • Aghaei A, Abedi A, Mohammadi E. A study of psychometric ...
 • Conners CK. Conners Rating Scales-Revised. USA: Lawrence Erlbaum associates publishers; ...
 • Goyette CH, Conners CK, Ulrich RF. Normative data on revised ...
 • Shahaeian A, Shahim S, Bashash L, Yousefi F. Standardization, factor ...
 • Conners CK. Manual for Conners’ Rating Scales. Toronto: Multi health ...
 • Shahim S, Yousefi F, Shahaeian A. Standardization and psycbometric characteristics ...
 • Al‐Awad AM, Sonuga‐Barke EJ. The application of the Conners' Rating ...
 • Fess EE. Defining handedness: A critical variable. J Hand Ther. ...
 • Brown SG, Roy EA, Rohr LE, Snider BR, Bryden PJ. ...
 • Flinn SR, Pease WS, Freimer ML. Score reliability and construct ...
 • Alipour A, Zamani M, Agah Heris M. Footedness: A good ...
 • Hasani J, Azadfallah P, Kazem Rasoulzade Tabatabaie SK, Ashayeri H. ...
 • Racine MB, Majnemer A, Shevell M, Snider L. Handwriting performance ...
 • Searleman A. Subject variables and cerebral organization for language. Cortex. ...
 • Ghanizadeh A. Visual attention deficits contribute to impaired facial emotion ...
 • نمایش کامل مراجع