مقایسه نظریه ذهن، نگهداری توجه، و همدلی در دانش آموزان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-3-4_008

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: اختلال نافرمانی مقابله ای یکی از شایع ترین اختلال های رفتار مخرب است. هدف پژوهش حاضر مقایسه نظریه ذهن، نگهداری توجه، و همدلی در دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای و بهنجار بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش ­آموزان پسر اول تا سوم دبیرستان شهرستان اهواز در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بود که از بین آنها نمونه­ ای به حجم ۱۰۰ نفر (۵۰ نفر دانش آموز بهنجار و ۵۰ نفر دانش آموز مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان آخنباخ (۱۹۹۱)، آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون-کوهن، ۲۰۰۱)، آزمون عملکرد پیوسته، پرسشنامه همدلی بارون-کوهن (۲۰۰۳) و مصاحبه بالینی ساختاریافته (۲۰۱۳) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای و بهنجار از لحاظ نظریه ذهن، همدلی، و نگهداری توجه تفاوت معنی داری وجود دارد (۰۰۱/۰ p<)؛ بدین معنی که دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای دارای عملکرد پایین تری در نظریه ذهن، همدلی، و نگهداری توجه نسبت به دانش آموزان بهنجار هستند. همچنین دانش آموزان با اختلال نافرمانی نسبت به دانش آموزان بهنجار در مولفه خطای حذف و خطای ارائه اشتباه­های بیشتری داشتند. نتیجه گیری: این نتایج اهمیت نظریه ذهن، همدلی، و نگهداری توجه را در ابتلا و بهبود نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای برجسته کرده است.

Authors

فاطمه فرزادی

دانشگاه شهید چمران اهواز

ناصر بهروزی

دانشگاه شهید چمران اهواز

حمید فرامرزی

دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • American Psychiatry Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders. ...
 • Hommersen P, Murray C, Ohan JL, Johnston C. Oppositional defiant ...
 • Seidman LJ. Neuropsychological functioning Archive of SID in people with ...
 • Alipor A, Baradaran M, Imanifar H. The comparison of children ...
 • Posner MI, Petersen SE. The attention system of the human ...
 • McCloskey G, Perkins LA, Van Diviner B. Assessment and intervention ...
 • Rhodes SM, Park J, Seth S, Coghill DR. A comprehensive ...
 • Schoemaker K, Bunte T, Wiebe SA, Espy KA, Deković M, ...
 • Jiang W, Li Y, Du Y, Fan J. Emotional regulation ...
 • De La Osa N, Granero R, Domenech JM, Shamay-Tsoory S, ...
 • Yazdi SM, Bani-Jamali S-S, Salemi S. The comparison of ۶-۸ ...
 • Poletti M. Social cognition deficits in frontotemporal dementia: A cognitive ...
 • Horowitz LM, Rosenberg SE, Baer BA, Ureño G, Villaseñor VS. ...
 • Morelli SA, Lieberman MD, Zaki J. The emerging study of ...
 • Jackson PL, Eugène F, Tremblay M-PB. Improving empathy in the ...
 • Taher M‚ Abohghasemi A‚ Narimani M. The efficacy of empathy ...
 • Mandy W, Skuse D, Steer C, St Pourcain B, Oliver ...
 • Habibi AM, Besharat M, Fadaei Z, Najafi M. Confirmatory factorial ...
 • Kheirie M, Shaeiri MR, Azad Fallah P, Rasulzade Tabatabaei K. ...
 • Mahmoodaliloo M, Bakhshipour A, Bafande Gramaleki H, Khanjani Z, Ranjbar ...
 • Hadianfard H, Najarian B, Shokrkon H, Mehrabizadeh M. Preparation Persian ...
 • Kim J, Lee SJ. Reliability and validity of the Korean ...
 • Abolghasemi A. The reliability and validation of the empathy quotient ...
 • Hughes C, Ensor R. Executive function and theory of mind ...
 • O’Hare AE, Bremner L, Nash M, Happé F, Pettigrew LM. ...
 • Cassidy KW. Preschoolers' use of desires to solve theory of ...
 • American Psychiatry Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders. ...
 • Hommersen P, Murray C, Ohan JL, Johnston C. Oppositional defiant ...
 • Seidman LJ. Neuropsychological functioning Archive of SID in people with ...
 • Alipor A, Baradaran M, Imanifar H. The comparison of children ...
 • Posner MI, Petersen SE. The attention system of the human ...
 • McCloskey G, Perkins LA, Van Diviner B. Assessment and intervention ...
 • Rhodes SM, Park J, Seth S, Coghill DR. A comprehensive ...
 • Schoemaker K, Bunte T, Wiebe SA, Espy KA, Deković M, ...
 • Jiang W, Li Y, Du Y, Fan J. Emotional regulation ...
 • De La Osa N, Granero R, Domenech JM, Shamay-Tsoory S, ...
 • Yazdi SM, Bani-Jamali S-S, Salemi S. The comparison of ۶-۸ ...
 • Poletti M. Social cognition deficits in frontotemporal dementia: A cognitive ...
 • Horowitz LM, Rosenberg SE, Baer BA, Ureño G, Villaseñor VS. ...
 • Morelli SA, Lieberman MD, Zaki J. The emerging study of ...
 • Jackson PL, Eugène F, Tremblay M-PB. Improving empathy in the ...
 • Taher M‚ Abohghasemi A‚ Narimani M. The efficacy of empathy ...
 • Mandy W, Skuse D, Steer C, St Pourcain B, Oliver ...
 • Habibi AM, Besharat M, Fadaei Z, Najafi M. Confirmatory factorial ...
 • Kheirie M, Shaeiri MR, Azad Fallah P, Rasulzade Tabatabaei K. ...
 • Mahmoodaliloo M, Bakhshipour A, Bafande Gramaleki H, Khanjani Z, Ranjbar ...
 • Hadianfard H, Najarian B, Shokrkon H, Mehrabizadeh M. Preparation Persian ...
 • Kim J, Lee SJ. Reliability and validity of the Korean ...
 • Abolghasemi A. The reliability and validation of the empathy quotient ...
 • Hughes C, Ensor R. Executive function and theory of mind ...
 • O’Hare AE, Bremner L, Nash M, Happé F, Pettigrew LM. ...
 • Cassidy KW. Preschoolers' use of desires to solve theory of ...
 • نمایش کامل مراجع