بررسی انقلاب آموزشی موک ها در نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 549

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STLH01_166

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1400

Abstract:

محقق در این پژوهش، به بررسی انقلاب آموزشی موک ها در نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران می پردازد؛ از این رو، هدف این تحقیق شناسایی انقلاب آموزشی موک ها در نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران است که به روش مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق در این پژوهش نشان داده است که فاصله ایران با جهان در بسیاری از صنایع و فناوری ها کاهش چشمگیری داشته و ارائه مووک یکی از آنهاست. خوشبختانه طی سالهای اخیر شاهد افزایش وبسایت های ارائه کننده مووک در ایران هستیم، که این رویکرد ارائه آموزش آنلاین رایگان روز به روز روبه افزایش است و اگر تلاش ها همچنان به همین قوت ادامه داشته باشد، بزودی شاهد ایجاد فرهنگ عمومی استفاده از مووکها می باشیم؛ چرا که استفاده از موک برای دانشجویان ایرانی یک فرصت فوق العاده برای ارتباط با فراگیران بین المللی فارغ از محدودیت های مالی و زمانی و مکانی، باعث افزایش ثبت نام در دانشگاه های ارائه دهنده آنها و در نهایت تجربه یک موک می تواند بر تصمیم دانشجو در انتخاب دانشگاه یا رشته ای که می خواهد ادامه تحصیل دهد تاثیر بگذارد.

Authors

فاطمه ذبیحی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران،