بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژرم پلاسم های گندم با استفاده از صفات مورفوفنولوژیک

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 177

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-12-35_005

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

به منظور ارزیابی عملکرد و برخی صفات مورفوفنولوژیک گندم و بررسی تنوع ژنتیکی آن­ها، بررسی­ های مزرعه­ ای و آزمایشگاهی روی ۱۱۵ ژنوتیپ مختلف گندم در سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. طبق نتایج به دست آمده صفات مورد بررسی از تنوع بالایی برخوردار بوده و بین ژنوتیپ ها تفاوت معنی داری از لحاظ کلیه صفات مورد ارزیابی به جزء طول دانه وجود داشت. نتایج نشان داد که تعداد پنجه در مترمربع بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشت (**۷۹/۰). بر اساس نتایج به دست آمده از رگرسیون مرحله ای تعداد کل پنجه در متر مربع بیشترین اثر را برروی عملکرد دانه داشت به طوری که اولین صفتی بود که وارد مدل شد. نتایج حاصل از تجزیه علیت نشان داد که صفت شاخص برداشت بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه در مترمربع داشت (۶۴/۰) و بیشترین اثر غیر مستقیم مربوط به صفت تعداد کل پنجه در متر مربع از طریق عملکرد بیولوژیک بود (۴۵۸/۰). با استفاده از تجزیه خوشه ای دو گروه براساس دندروگرام حاصل شد که از لحاظ شجره ارقام و برخی صفات مورد بررسی شباهت بیشتری داشتند. بنابراین می توان از تعداد پنجه و شاخص برداشت به عنوان صفات برتر در برنامه های انتخاب غیر مسقیم استقاده نمود.

Authors

حوریه مسعودی

Gonbad Kavous University

حسین صبوری

Gonbad Kavous University

فاختک طلیعی

Gonbad Kavous University

جبار جعفربای

Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adams, M.W. ۱۹۶۷. Basic of yield component compensation in crop ...
 • Arzani, A. ۲۰۰۲. Grain yield performance of durum wheat germplasm ...
 • Daryani, A., S. Ahari Zad, A.R. Tarinejad, F. Farah Vash ...
 • Esmaeilzadeh Moghaddam, M., M.R. Jalal Kamali., M. Aghaee, F. Afshari ...
 • Fethi, B. and M. El-Gassh. ۲۰۱۰. Episasis and Genotype by ...
 • Gangkhanlou, A., S.A. Mohammadi, M. Moghaddam, K. Ghasemi-Golazani, M. Shakiba ...
 • Harb, S., M. Khodarahmi and B. Sorkhi. ۲۰۱۲. Evaluation of ...
 • Hassan, S.E. and I. Khaliq. ۲۰۰۸. Quantitative inheritance of some ...
 • Kihupi, A.N. and A.L. Dote. ۱۹۸۹. Genotype and environmental variability ...
 • Maas, E.V., S.M. Lesch, L.E. Francois and C.M. Grieve. ۱۹۹۶. ...
 • Milomirka Madic, A. and P.D. Djurovic. ۲۰۰۵. Correlation and path ...
 • Mohammadi, M., M.R. Ghannadha and A.R. Taleei. ۲۰۰۲. Study of ...
 • Naderi, A., E. Majidi, A. Hashemi-Dezfuli, G. Nourmohamadi and A. ...
 • Naruee Rad, M.R., M. Farzanjoo, H.R. Fanaei, A.R. Arjmandi nejad, ...
 • Norkhalaj, M., M. Khodarahmi, A. Amini, M. Esmaielzade and R. ...
 • Pierre, C.S., J. Crossa, Y. Manes and M.P. Reynolds. ۲۰۱۰. ...
 • Pour Danesh, A.H., Y. Arshad, S. Vaezi and V. Rashidi. ...
 • Shafaeddin, S. ۲۰۰۲. Genetic and geographical diversity of barley landraces ...
 • Seyed Aghamiri, S.M.M., Kh. Mostafavi and A. Mohammadi. ۲۰۱۰. Relationships ...
 • VanBeuningen, L.T. and R.H. Busch. ۱۹۹۷. Genetic diversity among North ...
 • Villegas, D., L.F. Garcia Del Moral, Y. Rharrabti, V. Martos ...
 • Adams, M.W. ۱۹۶۷. Basic of yield component compensation in crop ...
 • Arzani, A. ۲۰۰۲. Grain yield performance of durum wheat germplasm ...
 • Daryani, A., S. Ahari Zad, A.R. Tarinejad, F. Farah Vash ...
 • Esmaeilzadeh Moghaddam, M., M.R. Jalal Kamali., M. Aghaee, F. Afshari ...
 • Fethi, B. and M. El-Gassh. ۲۰۱۰. Episasis and Genotype by ...
 • Gangkhanlou, A., S.A. Mohammadi, M. Moghaddam, K. Ghasemi-Golazani, M. Shakiba ...
 • Harb, S., M. Khodarahmi and B. Sorkhi. ۲۰۱۲. Evaluation of ...
 • Hassan, S.E. and I. Khaliq. ۲۰۰۸. Quantitative inheritance of some ...
 • Kihupi, A.N. and A.L. Dote. ۱۹۸۹. Genotype and environmental variability ...
 • Maas, E.V., S.M. Lesch, L.E. Francois and C.M. Grieve. ۱۹۹۶. ...
 • Milomirka Madic, A. and P.D. Djurovic. ۲۰۰۵. Correlation and path ...
 • Mohammadi, M., M.R. Ghannadha and A.R. Taleei. ۲۰۰۲. Study of ...
 • Naderi, A., E. Majidi, A. Hashemi-Dezfuli, G. Nourmohamadi and A. ...
 • Naruee Rad, M.R., M. Farzanjoo, H.R. Fanaei, A.R. Arjmandi nejad, ...
 • Norkhalaj, M., M. Khodarahmi, A. Amini, M. Esmaielzade and R. ...
 • Pierre, C.S., J. Crossa, Y. Manes and M.P. Reynolds. ۲۰۱۰. ...
 • Pour Danesh, A.H., Y. Arshad, S. Vaezi and V. Rashidi. ...
 • Shafaeddin, S. ۲۰۰۲. Genetic and geographical diversity of barley landraces ...
 • Villegas, D., L.F. Garcia Del Moral, Y. Rharrabti, V. Martos ...
 • نمایش کامل مراجع