ارزیابی پایداری عملکرد و سازگاری ژنوتیپ های جدید سیب زمینی با استفاده از روش GGE Biplot

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 127

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-12-35_008

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

     در راستای دست­یابی به امنیت غذایی بیشتر، گیاه سیب زمینی نقش زیادی را در زنجیره غذایی انسان­ها ایفا نموده است و حصول حداکثر عملکرد این گیاه در کنار سایر مولفه ­های مطلوب، می­ تواند از طریق ارزیابی پایداری و سازگاری ژنوتیپ­ های متنوع در مناطق مختلف کشور، بدست آید. در این مطالعه با هدف ارزیابی پایداری و سازگاری ژنوتیپ­ های جدید سیب­ زمینی، تعداد ۱۰ ژنوتیپ جدید متوسط رس و زودرس به نام­ های آنابلا، تاروس، کررا، لیستا، ولومیا، کلومبا، کریسپ فور آل، اینوویتور، لئوناردو و سیلوانا به همراه یک ژنوتیپ متوسط رس رایج مورد کشت و کار در کشور به عنوان شاهد و به نام سانته در سه منطقه مختلف (مشهد، زنجان و همدان) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در طی دو سال (۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) در اراضی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده ­های ژنوتیپ­ های متوسط رس و زودرس در مکان­ های مختلف آزمایش نشان­ دهنده اختلاف معنی ­دار برای ژنوتیپ و ژنوتیپ در سال برای تمامی صفات مورد ارزیابی بود. همچنین اثر سال، مکان در سال و ژنوتیپ در مکان تنها برای صفات عملکرد کل غده، عملکرد قابل فروش، تعداد غده بذری در بوته و تعداد کل غده هر بوته تفاوت معنی­داری را نشان دادند. در بین ژنوتیپ­ های متوسط رس و زودرس، ژنوتیپ ­های لیستا، لئوناردو، سیلوانا، کلومبا و کررا با توجه به بالا بودن عملکرد (۶۶/۴ تا ۰۳/۵ کیلوگرم بر مترمربع) معرفی شدند اما به­طور اختصاصی در مکان­ های ارزیابی شده، ژنوتیپ­ های کلومبا، لیستا و کررا با بیشترین عملکرد غده (به ترتیب با ۰۳/۵، ۹۰/۴ و ۷۴/۴ کیلوگرم در مترمربع)، برای منطقه زنجان و ژنوتیپ آنابلا با عملکرد غده ۲۵/۴ کیلوگرم در متر مربع برای مشهد و ژنوتیپ­ سانته با عملکرد غده ۵۳/۴ کیلوگرم در متر مربع برای همدان جزئ سازگارترین ژنوتیپ ­ها بودند. ژنوتیپ­ های کریسپ فور آل، اینووتور و تاروس به طور خاص با هدف مصرف در بخش صنعت (چیپس و سیب ­زمینی سرخ کرده) با توجه به درصد بالای ماده خشک آنها (به ترتیب ۸۸/۲۳، ۹۱/۲۱ و ۲۴/۲۱ درصد)، پیشنهاد می­گردد.  

Keywords:

Genotypes × environment interaction , Adaptation , Genotype , Stability , Potato , اثرمتقابل ژنوتیپ در محیط , پایداری , ژنوتیپ , سازگاری , سیب زمینی

Authors

فرشید حسنی

Agricultural Research, education and Extension Organization (AREEO). Tehran, Iran

کبری مسلم خانی

Agricultural Research, education and Extension Organization (AREEO). Tehran, Iran

زهرا طاهرنژاد

Agricultural Research, education and Extension Organization (AREEO). Tehran, Iran

محمدرضا جزائری نوش آبادی

Agricultural Research, education and Extension Organization (AREEO). Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Affleck, I., J.A. Sullivan, R. Tarn and R.Yada. ۲۰۱۲. Stability ...
 • Ahmadi, A., H.R. Ebadzeadeh, H. Abdeshah, A. Kazemiyan and M. ...
 • Anonymous. ۲۰۱۷. The potato sector". Potato Pro. ۲۰۱۴. Retrieved ۳۱ ...
 • Arshi, Y. ۲۰۰۰. Genetic improvement of vegetable crops. Publications University ...
 • Bach, S., R. Yada, B. Bizimungu and J.A. Sullivan. ۲۰۱۲. ...
 • Bai. J., F. Zhao, J. He, C. Wang, H. Chang, ...
 • Beukema, H.P. and D.E. Vander Zaag. ۱۹۹۰. Introduction to potato ...
 • CIP. ۲۰۰۷. Procedures for standard evaluation trials of advanced potato ...
 • Danesh, D. ۱۹۸۶. Virus-free seed potatoes production. Agriculture and natural ...
 • Elias, A.A., K.R. Robbins, R. Doerge and M.R. Tuinstra. ۲۰۱۶. ...
 • Fan, X-M., M.S.Kang, H. Chen, Y. Zhang, J. Tan and ...
 • Farshadfar, E., S.H. Sabaghpour and H. Zali. ۲۰۱۲. Comparison of ...
 • Gauch, H.G. ۲۰۰۶. Statistical analysis of yield trials by AMMI ...
 • Hasanabadi, H. ۲۰۰۴. Investigation and evaluation of quantitative and qualitative ...
 • Hasanabadi, H. ۲۰۰۹. Assessment of adaptation and yield comparison of ...
 • Hasanabadi, H. and D. Hasanpanah. ۲۰۱۲. Investigation of quantitative, qualitative ...
 • Hassanpanah, D., R. Shahriari and M.B. Khorshidi. ۲۰۰۶. Evaluation of ...
 • Haynes, K.G., W.E. Potts, J.L. Chittams and D.L. Fleck. ۱۹۹۴. ...
 • Hirut, B., Shimelis, H., Fentahun, M., Bonierbale, M., M. Gastelo ...
 • Hoseinzadeh, A.A. ۲۰۱۳. Investigation and selection of single plants of ...
 • Jansky, S.H. ۲۰۱۰. Potato flavour. American Journal of Potato Research, ...
 • Kang, M.S. ۲۰۰۲. Genotype-Environment Interaction: Progress and Prospects. In: Kang, ...
 • Kivuva, B.M., S.M. Githiri, G.C. Yencho and J. Sibiya. ۲۰۱۴. ...
 • Kolech, S.A., D. Halseth, W. De Jong, K. Perry, D. ...
 • Krasensky, J. and C. Jonak. ۲۰۱۲. Drought, salt, and temperature ...
 • Liu, Q., R. Tarn, D. Lynch and N.M. Skjodt. ۲۰۰۷. ...
 • Love, S., J. Stark and B. King. ۲۰۰۳. Irrigation tips ...
 • Ma, B.L., W. Yan, L.M. Dwyer, J. Frégeau-Reid, H.D. Voldeng ...
 • Mousapour Gorji, A. ۲۰۰۹. Adaptation assessment of new potato cultivars ...
 • Mousapour, Y. ۲۰۰۵. Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of ...
 • Mulema, J.M.K., E. Adipala, O.M. Olanya and E. Wagoire. ۲۰۰۸. ...
 • Mwololo, J.K., P.W. Muturi, M.W.K. Mburu, R.W. Njeru, N. Kiarie ...
 • Nasseri, A. and Bahramloo, R. ۲۰۰۹. Potato cultivar Marfuna yield ...
 • Omrani, S., A. Mohammad Naji and M. Esmaeilzadeh Moghaddam. ۲۰۱۷. ...
 • Pandita, M.L., A.S. Sidhu and T.A. Skarora. ۱۹۸۰. Variability and ...
 • Pourdad, S.S. and M. Jamshid Moghaddam. ۲۰۱۳. Study on Genotype×Environment ...
 • Roozeboom, K.L., W.T. Schapaugh, M.R.Tuinstra, R.L. Vanderlip and G.A. Milliken. ...
 • Salazar, L.F. ۱۹۹۶. Potato viruses and their control. International Potato ...
 • Samonte, S.O.P., L.T. Wilson, A.M. McClung and J.C. Medley. ۲۰۰۵. ...
 • Shahryari Nasab M., R. Chogan, M. Khodarahmi, A. Masomi and ...
 • Tatarowska, B., B. Flis and E. Zimnoch-Guzowska. ۲۰۱۲. Biological stability ...
 • Yan, W. ۲۰۰۱. GGE biplot-A windows application for graphical analysis ...
 • Yan, W. and I. Rajcan. ۲۰۰۲. Biplot analysis of sites ...
 • Yan, W. and M.S. Kang. ۲۰۰۲. GGE biplot analysis: A ...
 • Yan, W. and N.A. Tinker. ۲۰۰۵. An integrated biplot analysis ...
 • Yan, W., L.A. Hunt, Q. Sheng and Z. Szlavnics. ۲۰۰۰. ...
 • Zali, H., E. Farshadfar, S.H. Sabaghpour and R. Karimizadeh. ۲۰۱۲. ...
 • Affleck, I., J.A. Sullivan, R. Tarn and R.Yada. ۲۰۱۲. Stability ...
 • Ahmadi, A., H.R. Ebadzeadeh, H. Abdeshah, A. Kazemiyan and M. ...
 • Anonymous. ۲۰۱۷. The potato sector". Potato Pro. ۲۰۱۴. Retrieved ۳۱ ...
 • Arshi, Y. ۲۰۰۰. Genetic improvement of vegetable crops. Publications University ...
 • Bach, S., R. Yada, B. Bizimungu and J.A. Sullivan. ۲۰۱۲. ...
 • Bai. J., F. Zhao, J. He, C. Wang, H. Chang, ...
 • Beukema, H.P. and D.E. Vander Zaag. ۱۹۹۰. Introduction to potato ...
 • CIP. ۲۰۰۷. Procedures for standard evaluation trials of advanced potato ...
 • Danesh, D. ۱۹۸۶. Virus-free seed potatoes production. Agriculture and natural ...
 • Elias, A.A., K.R. Robbins, R. Doerge and M.R. Tuinstra. ۲۰۱۶. ...
 • Fan, X-M., M.S.Kang, H. Chen, Y. Zhang, J. Tan and ...
 • Farshadfar, E., S.H. Sabaghpour and H. Zali. ۲۰۱۲. Comparison of ...
 • Gauch, H.G. ۲۰۰۶. Statistical analysis of yield trials by AMMI ...
 • Hasanabadi, H. ۲۰۰۴. Investigation and evaluation of quantitative and qualitative ...
 • Hasanabadi, H. ۲۰۰۹. Assessment of adaptation and yield comparison of ...
 • Hasanabadi, H. and D. Hasanpanah. ۲۰۱۲. Investigation of quantitative, qualitative ...
 • Hassanpanah, D., R. Shahriari and M.B. Khorshidi. ۲۰۰۶. Evaluation of ...
 • Haynes, K.G., W.E. Potts, J.L. Chittams and D.L. Fleck. ۱۹۹۴. ...
 • Hirut, B., Shimelis, H., Fentahun, M., Bonierbale, M., M. Gastelo ...
 • Hoseinzadeh, A.A. ۲۰۱۳. Investigation and selection of single plants of ...
 • Jansky, S.H. ۲۰۱۰. Potato flavour. American Journal of Potato Research, ...
 • Kang, M.S. ۲۰۰۲. Genotype-Environment Interaction: Progress and Prospects. In: Kang, ...
 • Kivuva, B.M., S.M. Githiri, G.C. Yencho and J. Sibiya. ۲۰۱۴. ...
 • Kolech, S.A., D. Halseth, W. De Jong, K. Perry, D. ...
 • Krasensky, J. and C. Jonak. ۲۰۱۲. Drought, salt, and temperature ...
 • Liu, Q., R. Tarn, D. Lynch and N.M. Skjodt. ۲۰۰۷. ...
 • Love, S., J. Stark and B. King. ۲۰۰۳. Irrigation tips ...
 • Ma, B.L., W. Yan, L.M. Dwyer, J. Frégeau-Reid, H.D. Voldeng ...
 • Mousapour Gorji, A. ۲۰۰۹. Adaptation assessment of new potato cultivars ...
 • Mousapour, Y. ۲۰۰۵. Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of ...
 • Mulema, J.M.K., E. Adipala, O.M. Olanya and E. Wagoire. ۲۰۰۸. ...
 • Mwololo, J.K., P.W. Muturi, M.W.K. Mburu, R.W. Njeru, N. Kiarie ...
 • Nasseri, A. and Bahramloo, R. ۲۰۰۹. Potato cultivar Marfuna yield ...
 • Omrani, S., A. Mohammad Naji and M. Esmaeilzadeh Moghaddam. ۲۰۱۷. ...
 • Pandita, M.L., A.S. Sidhu and T.A. Skarora. ۱۹۸۰. Variability and ...
 • Pourdad, S.S. and M. Jamshid Moghaddam. ۲۰۱۳. Study on Genotype×Environment ...
 • Roozeboom, K.L., W.T. Schapaugh, M.R.Tuinstra, R.L. Vanderlip and G.A. Milliken. ...
 • Salazar, L.F. ۱۹۹۶. Potato viruses and their control. International Potato ...
 • Samonte, S.O.P., L.T. Wilson, A.M. McClung and J.C. Medley. ۲۰۰۵. ...
 • Shahryari Nasab M., R. Chogan, M. Khodarahmi, A. Masomi and ...
 • Tatarowska, B., B. Flis and E. Zimnoch-Guzowska. ۲۰۱۲. Biological stability ...
 • Yan, W. ۲۰۰۱. GGE biplot-A windows application for graphical analysis ...
 • Yan, W. and I. Rajcan. ۲۰۰۲. Biplot analysis of sites ...
 • Yan, W. and M.S. Kang. ۲۰۰۲. GGE biplot analysis: A ...
 • Yan, W. and N.A. Tinker. ۲۰۰۵. An integrated biplot analysis ...
 • Yan, W., L.A. Hunt, Q. Sheng and Z. Szlavnics. ۲۰۰۰. ...
 • Zali, H., E. Farshadfar, S.H. Sabaghpour and R. Karimizadeh. ۲۰۱۲. ...
 • نمایش کامل مراجع