تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ تحت شرایط دیم

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-10-26_013

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

   هدف از این تحقیق تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ ومحیط بر عملکرد دانه ۱۹ ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر(AMMI)و نیز ارزیابی ژنوتیپ ها، محیط ها واثرات متقابل آنها با استفاده از آماره های پایداری واکووالانس ریک می باشد. آزمایشات در سه ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان، سرارود و خرم آباد طی دو سال زراعی (۹۱-۱۳۸۹) اجرا شدند. نتایج حاصل از تجزیه امی نشان داد که اثرات اصلی ژنوتیپ، محیط، اثرات متقابل(GE) و چهار مولفه اول اثر متقابل معنی دار بودند. نمودار بای پلات قادر به تفکیک ژنوتیپ های پایدار و محیط های با قدرت تفکیک بالا از محیط های ضعیف بود. براساس نتایج تجزیه امی و پارامترهای پایداری مورد بررسی ژنوتیپ های ۶ و ۱۰ با میانگین عملکرد بالاتر از میانگین کل دارای پایداری مطلوب بودند در صورتی که ژنوتیپ های ۱۸ و ۳ با بیشترین تاثیر در اثر متقابل ناپایدارترین ژنوتیپ ها بودند.    

Keywords:

AMMI analysis , GE interaction , Safflower , Stability , اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط , پایداری , تجزیه امی , گلرنگ

Authors

مجید طاهریان

Horticulture Crop Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Resaerch and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.

مسعود اسکندری تربقان

Horticulture Crop Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Resaerch and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.

حسن نجار

Horticulture Crop Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Resaerch and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Albert, M.J.A. ۲۰۰۴. A comparison of statistical methods to describe ...
 • Annicchiarico, P. ۱۹۹۷. Joint regression vs. AMMI analysis of genotype-environment ...
 • Basafa, M. and M. Taherian. ۲۰۱۶. Analysis of stability and ...
 • Basford, K.E. and M. Cooper. ۱۹۹۸. Genotype by environment interactions ...
 • Cornelius, P., J. Crossa, M. Seyedsadr, M. Kang and H. ...
 • Crossa, J., J. Franco and G.O. Edmeades, ۱۹۹۶. Experimental designs ...
 • Ebdon, J. and H. Gauch. ۲۰۰۲. Additive main effect and ...
 • Eberhart, S.A. and W.A. Russell. ۱۹۶۶. Stability parameters for comparing ...
 • Finlay, K.W. and G.N. Wilkinson. ۱۹۶۳. The analysis of adaptation ...
 • Gauch, H.G. and R.W. Zobel. ۱۹۹۶. AMMI analysis of yield ...
 • Grausgruber, H., M. Oberforster, M. Werteker, P. Ruckenbauer and J. ...
 • Huehn, M. (۱۹۹۶). Nonparametric analysis of genotype x environment interactions ...
 • Jamshid Moghaddam, M., M. Eskandari Torbaghan and A. Mirzaee. ۲۰۱۴. ...
 • Kang, M.S., ۱۹۹۳. Simultaneous selection for yield and stability in ...
 • Kang, M.S. and R. Magari. ۱۹۹۶. New developments in selecting ...
 • Mohammadi, M., P. Sharifi and R. Karimizadeh. ۲۰۱۵. Stability analysis ...
 • Mohammadi, R., S.S. Pourdad and A. Amri. ۲۰۰۸. Grain yield ...
 • Purchase, J.L., ۱۹۹۷. Parametric analysis to describe genotype x environment ...
 • Purchase, J.L., H. Hatting and C.S. Van Deventer. ۲۰۰۰. Genotype ...
 • Schoeman, L.J. ۲۰۰۳. Genotype x environment interaction in sunflower in ...
 • Shafii, B., K.A. Mahler, W.J. Price and D. L. Auld. ...
 • Suadric, A., D. Simic and M. Vratric. ۲۰۰۶. Characterization of ...
 • Wricke, G. ۱۹۶۲. Uber eine method zur refassung der okologischen ...
 • Yan, W., L.A. Hunt, Q. Sheng and Z. Szlavnics. ۲۰۰۰. ...
 • Yan, W. ۲۰۰۱. GGE biplot-a windows application for graphical analysis ...
 • Albert, M.J.A. ۲۰۰۴. A comparison of statistical methods to describe ...
 • Annicchiarico, P. ۱۹۹۷. Joint regression vs. AMMI analysis of genotype-environment ...
 • Basafa, M. and M. Taherian. ۲۰۱۶. Analysis of stability and ...
 • Basford, K.E. and M. Cooper. ۱۹۹۸. Genotype by environment interactions ...
 • Cornelius, P., J. Crossa, M. Seyedsadr, M. Kang and H. ...
 • Crossa, J., J. Franco and G.O. Edmeades, ۱۹۹۶. Experimental designs ...
 • Ebdon, J. and H. Gauch. ۲۰۰۲. Additive main effect and ...
 • Eberhart, S.A. and W.A. Russell. ۱۹۶۶. Stability parameters for comparing ...
 • Finlay, K.W. and G.N. Wilkinson. ۱۹۶۳. The analysis of adaptation ...
 • Gauch, H.G. and R.W. Zobel. ۱۹۹۶. AMMI analysis of yield ...
 • Grausgruber, H., M. Oberforster, M. Werteker, P. Ruckenbauer and J. ...
 • Huehn, M. (۱۹۹۶). Nonparametric analysis of genotype x environment interactions ...
 • Jamshid Moghaddam, M., M. Eskandari Torbaghan and A. Mirzaee. ۲۰۱۴. ...
 • Kang, M.S., ۱۹۹۳. Simultaneous selection for yield and stability in ...
 • Kang, M.S. and R. Magari. ۱۹۹۶. New developments in selecting ...
 • Mohammadi, M., P. Sharifi and R. Karimizadeh. ۲۰۱۵. Stability analysis ...
 • Mohammadi, R., S.S. Pourdad and A. Amri. ۲۰۰۸. Grain yield ...
 • Purchase, J.L., ۱۹۹۷. Parametric analysis to describe genotype x environment ...
 • Purchase, J.L., H. Hatting and C.S. Van Deventer. ۲۰۰۰. Genotype ...
 • Schoeman, L.J. ۲۰۰۳. Genotype x environment interaction in sunflower in ...
 • Shafii, B., K.A. Mahler, W.J. Price and D. L. Auld. ...
 • Suadric, A., D. Simic and M. Vratric. ۲۰۰۶. Characterization of ...
 • Wricke, G. ۱۹۶۲. Uber eine method zur refassung der okologischen ...
 • Yan, W., L.A. Hunt, Q. Sheng and Z. Szlavnics. ۲۰۰۰. ...
 • Yan, W. ۲۰۰۱. GGE biplot-a windows application for graphical analysis ...
 • نمایش کامل مراجع