CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گروه بندی لاین های گندم و گزینش گروهی آن ها در شرایط دیم

عنوان مقاله: گروه بندی لاین های گندم و گزینش گروهی آن ها در شرایط دیم
شناسه ملی مقاله: JR_JCB-8-20_018
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهلا توانا - University of zanjan
جلال صبا - University of zanjan

خلاصه مقاله:
افزایش عملکرد دانه مهم ترین هدف به نژادگران در برنامه های اصلاحی می باشد. اما از آنجا که عملکرد صفت پیچیده ای است که از اجزای کمی بسیاری متاثر شده و وراثت پذیری پایینی دارد، معمولا به طور مستقیم مورد ارزیابی قرار نگرفته و در عوض اجزای آن ارزیابی می شوند. هدف از پژوهش حاضر، گروه بندی ۶۰ لاین اینبرد به همراه چهار رقم شاهد گندم از لحاظ صفات فنولوژیک و زراعی و گزینش گروه های برتر بود. ازاین رو، این لاین ها و ارقام در قالب طرح لاتیس مربع (۸ × ۸) با دو تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در تجزیه واریانس صفات زراعی و فنولوژیک مورد ارزیابی، اختلافات معنی داری در اکثر صفات مشاهده شد که نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی بالا از لحاظ صفات مذکور می باشد. تجزیه خوشه ای نشان داد که گزینش خوشه اول لاین ها در مورد صفات فنولوژیک و خوشه دوم لاین ها در مورد صفات زراعی با گزینش برای گلدهی زودتر وارتفاع، طول ریشک و بیوماس بیشتر می تواند منجر به گزینش ژنوتیپ های با تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه و عملکرد بیشتر شود.همچنین، با توجه به سهولت ارزیابی و وراثت پذیری بیشتر این صفات می توان استفاده از آنها را برای گزینش غیرمستقیم عملکرد دانه و اجزای آن در گندم برای شرایط دیم توصیه نمود.

کلمات کلیدی:
Agronomic traits, Cluster analysis, Lines, Phenological traits, Wheat, تجزیه کلاستر, صفات زراعی, صفات فنولوژیکی, گندم, لاین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1284835/