نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 163

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BUSIN-12-16_002

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1400

Abstract:

     با توجه به شدت روزافزون تغییرات، مدیران باید برای حفظ مزیت های رقابتی سازمان خود با ایجاد انعطاف پذیری و پویایی در محیط درون سازمانی به بهترین وجه به ایجاد تغییرات مناسب در راهبردها و عوامل درون سازمان همت گمارده و سازمان را با شرایط و خواسته های متغیر محیطی انطباق دهند. یکی از مهم ترین ابزارهای پژوهش این امر نوسازی راهبردی است. ایجاد و پیاده سازی نوسازی راهبردی در سازمان متاثر از عوامل مختلفی است. یکی از این عوامل موثر و تسهیل کننده نوسازی راهبردی، یادگیری سازمانی است. از این رو مقاله حاضر به دنبال بررسی  نقش یادگیری سازمانی در نوسازی راهبردی می باشد. بدین منظور پس از شناسایی و بومی سازی مولفه های نوسازی راهبردی و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه پژوهش در قالب دو دسته سوال های نوسازی راهبردی و یادگیری سازمانی تدوین و در جامعه آماری پژوهش (گروه صنعتی سایپا) توزیع گردید. داده های این پژوهش پس از جمع آوری توسط نرم افزار های SPSS  و Visual pls تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن است یادگیری سازمانی تاثیر بسزایی در نوسازی راهبردی دارد. از میان هفت فرضیه فرعی، تاثیر چهار فرضیه فرعی چشم انداز مشترک، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی و توسعه شایستگی های کارکنان بر نوسازی راهبردی مورد تایید قرار گرفت؛ و تاثیر سه فرضیه فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی و اشتراک دانش بر نوسازی راهبردی مورد تایید قرار نگرفت.

Authors

اسدا... کردنائیج

دانشگاه تربیت مدرس

حسن دانایی فرد

دانشگاه تربیت مدرس

جلیل دلخواه

دانشگاه تربیت مدرس

مهدی آقازیارتی

دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • منابعخانعلیزاده، ر. کردنائیج، ا. فانی، ع. مشبکی، ا (۱۳۸۹). رابطه ...
 • دانایی فرد، ح؛ الوانی، م؛ آذر؛ ع (۱۳۸۸). روش شناسی ...
 • زالی, م (۱۳۸۵). ایجاد سازمان یادگیرنده. تهران: انتشارات دانشگاه تهران ...
 • مومنی, م و فعال قیومی, ع. (۱۳۸۶). تحلیل داده های ...
 • لگزیان، م. ملک زاده، غ (۱۳۸۹). بررسی رابطه میان آمادگی ...
 • Akin, m., Bloemhof-ruwaard, j., & wynstra, f. (۲۰۰۹). The impact ...
 • Basu, S. (۲۰۰۷). Corporate Venture Capital: Towards Understanding Who Does ...
 • Basu, S., & Wadhwa, A. (۲۰۱۱). External venturing and discontinuous ...
 • Bennet. Alex & Bennet. David, (۲۰۰۸). The partnership between organizational ...
 • Burgelman, R. A. (۱۹۸۳). Corporate entrepreneurship and strategic management: Insights ...
 • Chin, w. (۱۹۹۸). issues and option on structural equation modeling. ...
 • Covin, J. G., & Kuratko, D. F. (۲۰۱۰). The concept ...
 • Crossan, M. m., & Berdrow, I. (۲۰۰۳). Organizational learning and ...
 • De Wit, B., & Myer, R. (۲۰۰۵). Strategy Process,Content, Context. ...
 • Espinosa, M. d., & Suanes, A. M. (۲۰۱۱). Corporate entrepreneurship ...
 • Floyd, S. W., & Lane, P. J. (۲۰۰۰). Strategizing throughout ...
 • Floyd, S. W., Roos, J., Jacobs, C. D., & Kellermanns, ...
 • Girod, S., Ramirez, R., & Ruddle, K. (۲۰۰۵). Links between ...
 • o. Hitt, W. (۱۹۹۵). The learning organization: some reflections on ...
 • Huang, Y.-F. (۲۰۰۹). Strategic renewal within an information technology firm:Exploration, ...
 • hulland, j. (۱۹۹۹). use of partial least squares (pls) in ...
 • Marquardt, M. J. (۲۰۰۲). Building the Learning Organization: Mastering the ...
 • Mische, M. (۲۰۰۰۰). Strategic Renewal: Becoming a High-Performance Organization. Prentice ...
 • Neefe, D. O. (۲۰۰۱). Comparing levels of organizational learning maturity ...
 • Romero-Martinez, A. M., Ferna´ndez-Rodrı´guez, Z., & zquez-Inchausti, E. V. (۲۰۱۰). ...
 • Senge, P. (۱۹۹۰). The Fifth Discipline: The art and practice ...
 • Simsek, Z., & Heavey, C. (۲۰۱۱). The Mediating role of ...
 • Stienstra, M. (۲۰۰۸). Strategic Renewal in Regulatory Environments: How inter- ...
 • Verbeke, A., Chrisman, J. J., & Yuan, W. (۲۰۰۷). A ...
 • Worch, H., Kabinga, M., Eberhard, A., & Truffer, B. (۲۰۱۲). ...
 • Yiu, D. W., Lau, C., & Bruton, G. D. (۲۰۰۷). ...
 • نمایش کامل مراجع