کاوشی بر تاثیر برنامه مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان در بهسازی حرفه ای مهارت آموزان ماده ی ۲۸

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 244

This Paper With 33 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICSAJ-12-23_003

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1400

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر برنامه مهارت­آموزی دانشگاه فرهنگیان در بهسازی حرفه ای مهارت آموزان ماده ۲۸[۱] است. بدین منظور، پژوهش با رویکرد کیفی و راهبرد پدیدارشناختی انجام شده است. جامعه ی مورد نظر پژوهش ۷۹ نفر از مهارت آموزان رشته ی آموزش ابتدایی بودندکه دوره ی مهارت آموزی یک ساله ی خود را در دانشگاه فرهنگیان استان زنجان گذرانده اند. تعداد ۱۴ نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع زنجیره ای، به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه ی نیمه ساختارمند(عمیق) استفاده شد و مصاحبه با نمونه ها تا مرحله ی اشباع داده­ها، تداوم یافت. جهت تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه از روش تحلیل مضمون استفاده شد. بررسی روایی با استفاده از روش بازبینی توسط همکاران و مشارکت کنندگان و بررسی پایایی از طریق کدگذاری متن سه مورد از مصاحبه ها توسط افراد ناشناس خارج از پژوهش انجام شد. یافته های پژوهش در پنج مضمون سازمان دهنده، مشکلات برنامه مهارت­آموزی را  بدین شرح مشخص کرد: ۱. مضمون برنامه های درسی،۲- مضمون استادان و تدریس آن ها، ۳- مضمون برنامه ها و سیاست های دانشگاه، ۴- مضمون مهارت آموزان، و ۵- مضمون عوامل محیطی( محیط فرهنگی و اجتماعی).  به طورکلی نتایج پژوهش حاکی از این بود که دوره ی یک ساله ی دانشگاه فرهنگیان برای مهارت آموزان ماده ۲۸ از اثربخشی کافی برخوردار نیست. [۱]. منظور از مهارت آموزان ماده ی ۲۸، داوطلبان فارغ التحصیل دانشگاهی هستند که در آزمون استخدامی آموزش وپرورش پذیرفته شده و برای ورود به حرفه ی معلمی، دوره ی یک ساله ی مهارت آموزی را در دانشگاه فرهنگیان سپری می کنند.

Keywords:

برنامه ی درسی و آموزش , برنامه مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان , بهسازی حرفه ای , مهارت آموزان ماده ی ۲۸

Authors

رحمت اله خسروی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان