بررسی اثر سیتوتوکسیک هورمون پروژسترون بر بقای سلولی و بیان ژن نیتریک اکسید سنتتاز در سلول های فیبروبلاستوما (L۹۲۹)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 185

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RKCTC-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1400

Abstract:

پیشینه مطالعه و هدف: سرطان فیبروبلاستوما یکی از شایع ترین بدخیمی های پوستی است. مطالعات نشان می دهند که هورمون های جنسی از جمله پروژسترون، می تواند اثرات سیتوتوکسیک بر سلول های سرطانی داشته باشند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات غلظت سمی هورمون پروژسترون بر بیان ژن نیتریک اکسید سنتتاز در سلول های فیبروبلاستوما (L۹۲۹) می پردازد.روش مطالعه: زنده مانی سلول های L۹۲۹ در مواجهه با غلظت های ۱۰، ۱، ۱/۰، ۰۱/۰، ۰۰۱/۰ و ۰۰۰۱/ ۰میلی گرم بر میلی لیتر پروژسترون با استفاده از تست MTT مورد سنجش قرار گرفت. اثر غلظت های مختلف پروژسترون بر میزان نیتریک اکساید به روش گریس اندازه گیری شد و میزان بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز القایی (iNOS) با استفاده از تکنیک Real time PCR انجام شد. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: زنده مانی سلول های فیبروبلاستوما در مواجهه با غلظت های ۱ و ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر هورمون پروژسترون نسبت به گروه کنترل دچار کاهش معناداری گردید (P<۰.۰۰۱). سطح بیان نسبی ژن iNOS در سلول های تیمار شده با دوز IC۵۰ هورمون پروژسترون نسبت به گروه کنترل دچار افزایش معناداری شد (P<۰.۰۰۱). میزان غلظت نسبی نیتریک اکساید در سلول های فیبروبلاستوما مواجهه شده با غلظت های ۰.۰۱ و ۰.۱ و ۱ نسبت به کنترل دچار افزایش معنادار گردید (به ترتیب P<۰.۰۰۱ ، P<۰.۰۰۱ و P<۰.۰۵).نتیجه گیری: هورمون پروژسترون دارای اثر سیتوتوکسیک بر سلول های L۹۲۹ است و بخشی از این اثر به دلیل تاثیر این هورمون بر بیان ژن iNOS و افزایش آن می باشد که احتمالا سبب القای آپوپتوز در سلول های L۹۲۹ شده است.

Authors

مینا مفتون

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

رحیم احمدی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Armitage, J.D., Newnes, H.V., McDonnell, A., Bosco, A. and Waithman, ...
 • Blaise, G.A., Gauvin, D., Gangal, M. and Authier, S. ۲۰۰۵. ...
 • Boulanger, N. ۲۰۱۸. Skin and arthropod vectors. Academic Press ...
 • Cakir, B.Ö., Adamson, P. and Cingi, C. ۲۰۱۲. Epidemiology and ...
 • Chill, H., Safrai, M., Reuveni Salzman, A. and Shushan, A. ...
 • Choudhari, S.K., Chaudhary, M., Bagde, S., Gadbail, A.R. and Joshi, ...
 • Delker, S.L., Xue, F., Li, H., Jamal, J., Silverman, R.B. ...
 • Dimitrakakis, C., Zava, D., Marinopoulos, S., Tsigginou, A., Antsaklis, A. ...
 • Funder, J.W., Krozowski, Z., Myles, K., Sato, A., Sheppard, K.E. ...
 • Heijmans, J., Muncan, V., Jacobs, R.J., de Jonge-Muller, E.S., Graven, ...
 • Khorram, O. and Han, G. ۲۰۰۹. Influence of progesterone on ...
 • Kolovou, G., Ragia, G., Kolovou, V., Mihas, C., Katsiki, N., ...
 • Li, X. and O'Malley, B.W. ۲۰۰۳. Unfolding the action of ...
 • Liu, Y. and Feng, Q. ۲۰۱۲. Noing the heart: Role ...
 • Meier, P., Finch, A. and Evan, G. ۲۰۰۰. Apoptosis in ...
 • Mohsenpour, K., Hekmat, A., Atyabi, S.M. and Bakhshandeh, H. ۲۰۲۱. ...
 • Richards, G., Klimek, M., Jasienska, G. and Marcinkowska, U.M. ۲۰۱۸. ...
 • Schini-Kerth, V.B., Auger, C., Kim, J.-H., Étienne-Selloum, N. and Chataigneau, ...
 • Shutze, W.P. and Patman, R.D. ۱۹۹۵. Nonatherosclerotic vascular diseases and ...
 • Sudhakar, A. ۲۰۰۹. History of cancer, ancient and modern treatment ...
 • Taguchi, K., Morishige, A., Matsumoto, T., Kamata, K. and Kobayashi, ...
 • Verzola, D., Gandolfo, M.T., Salvatore, F., Villaggio, B., Gianiorio, F., ...
 • نمایش کامل مراجع