CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

فراترکیب پژوهش های سلامت معنوی در ایران

عنوان مقاله: فراترکیب پژوهش های سلامت معنوی در ایران
شناسه (COI) مقاله: JR_IJHP-5-2_011
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابوالقاسم عیسی‎مراد
فضل الله حسنوند
زهرا قلمی

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: سلامت معنوی به عنوان یکی از مولفه های سلامت انسان به شمار می رود که دارای تاثیری چشم گیر بر دیگر ابعاد نیز هست و از این رو، از دیرباز در میان پژوهشگران از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف فراترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه سلامت معنوی در ایران انجام شده است. روش: روش پژوهش براساس هدف، کاربردی، و از نظر شیوه گردآوری و ماهیت تحقیق، فراترکیب بود که براساس روش هفت مرحله ای فراترکیب ساندلوفسکی و باروسو انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه پژوهش های انجام شده (چاپ شده) در جوامع علمی ایران، یعنی مقالات و پایان نامه ها طی ۱۵ سال اخیر بود که براساس روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج به انتخاب نمونه مناسب اقدام شد. ابزار پژوهش شامل فرم وارسی بود. گردآوری داده ها در پایگاه های اطلاعاتی ایران صورت گرفت. فرآیند تجزیه و تحلیل براساس کدگذاری باز، کدگذاری محوری و ایجاد طبقات در نرم افزار maxquda انجام گرفت. روایی از طریق روایی درونی یا دیدگاه متخصصان مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مجموعه مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران در هشت حوزه طبقه بندی شده اند: متغیرهای پسایند سلامت معنوی، متغیرهای پیشایند سلامت معنوی، اثربخشی انواع مداخله براساس سلامت معنوی، اثربخشی انواع مداخله روان شناختی بر سلامت معنوی، ساخت ابزار و اعتباریابی ابزارهای خارجی در این زمینه، شناسایی مولفه ها، مقایسه و وضعیت سنجی میزان سلامت معنوی در ایران. این مجموعه پژوهش در حوزه های درمانی، تحصیلی، شغلی، خانوادگی، حوزه عمومی، زندگی سالمندی، زندگی جوامع خاص، آسیب شناسی و نظامی به انجام رسیده اند. نتیجه گیری: می توان گفت که پژوهش های سلامت معنوی در ایران به صورت ناهمگن در جوامع مختلف و در ارتباط با متغیرهای خاص به انجام رسیده و نیازمند توجه بیشتر به برخی جوامع و متغیرهای جدید است.  

کلمات کلیدی:
Coding, Meta-synthesis, Spiritual health, رمزگذاری, سلامت معنوی, فراترکیب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1297406/