علل انتخاب بیمارستان های آموزشی شهر یزد جهت درمان توسط بیماران در سال ۱۳۹۵

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 294

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HMSR-8-23_007

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1400

Abstract:

مقدمه: با توجه به نقش بیمارستان ها در ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه، ارزیابی مهم ترین عواملی که ممکن است در مراجعه یا عدم مراجعه بیمار به بیمارستانی موثر باشد می تواند در بررسی نقاط قوت و ضعف بیمارستان ها جهت جذب بیماران مفید باشد. لذا در این پژوهش عوامل موثر درانتخاب بیمارستان های اموزشی شهر یزد توسط بیماران را بررسی نمودیم. روش پژوهش: مطالعه حاضر، تحلیلی و از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل بیماران بستری شده در بیمارستان های اموزشی شهر یزد و نمونه پژوهش شامل ۲۲۶ نفر از بیماران می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات فردی بیمار و تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف در انتخاب بیمارستان ها استفاده شد. برای انالیز داده ها، از نرم افزار ۱۶SPSS و از آزمون های آماری wallis-kruskal و Mann-whitneyو t-test و Anova  استفاده گردید. یافته ها: ازبین۳ بیمارستان، در بیمارستان شهید صدوقی"عوامل مربوط به پزشک معالج" با میانگین (۱۳/۳±۲۷/۱۵) و"عوامل شخصی "با میانگین (۱۷/۳±۰۶/۱۲) و در بیمارستان شهیدرهنمون"عوامل مربوط به پرستار"با میانگین (۰۵/۲±۱۴/۷) و "عوامل مربوط به بیمارستان" با میانگین (۴۷/۳±۱۸/۱۶) و در بیمارستان افشار"عوامل مربوط به پزشک معالج  بامیانگین (۸۲/۲ ± ۷۸/۱۴) و"عوامل مربوط به بیمارستان" با میانگین (۳۰/۳± ۹۷/۱۴) بیشترین نقش را درانتخاب داشته است. نتیجه گیری: بیمارانی که بیمارستان های اموزشی شهر یزد را برای بهبود وضعیت سلامت خود انتخاب کردند عنوان کردندکه عوامل مربوط به بیمارستان مهم ترین عامل در انتخاب بیمارستانشان می باشد و عوامل مربوط به پزشک معالج و عوامل شخصی به ترتیب نقش مهمی را ایفا می کنند. یافته های این مطالعه می تواند مورد استفاده و کاربرد دست اندرکاران نظام سلامت کشور جهت برنامه ریزی، سازماندهی و ارزیابی خدمات مراقبت سلامت باشد.

Authors

محمد رنجبر

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

محمد امین بهرامی

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

نجمه باقیان

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

ریحانه ایزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

عادل افتخاری

دانشجوی دکترای سلامت در حوادث و بلایا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

ستاره یوسف زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، علوم مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Karami S, Comparison of hospital indicators in the public and ...
 • Sahn DE, Younger SD, Genicot G. The demand for health ...
 • Asef Zadeh S, Rezapour A, Health Care Management, Qazvin University ...
 • Dor-A, Getler-p, Non price rationing and choice of medical provistion ...
 • Heller- P. A model of the demand for medical health ...
 • Hooshang tehrani M, Measurment of inpatient satisfaction Hotelling services of ...
 • Yaghoobi M AZ, Ferdosi M, Javadi M. Study of relationship ...
 • Varmaghani M, Arab M, Zeraati A, Sari A. Factors affecting ...
 • Obeidi Dizchi H. The comparative study of selected hospitals in ...
 • Amery H, Panahi M, Jafari A, Khalafi A, Alizadeh H, ...
 • Ghazanfari Z, Tiregi B. Effective Factors on Selection of Public ...
 • Sadeghi R.The survey of effective factors on selection of governmental ...
 • Amaghionyeodiwe LA. Determinants of the choice of health care provider ...
 • Gamache G, Rosenheck RA, Tessler R. Factors predicting choice of ...
 • نمایش کامل مراجع