تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر سطوح SIRT۳ بافت عضله اسکلتی موش های صحرایی چاق ویستار

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OEPPA-8-2_009

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

Abstract:

هدف: سیرت ۳ یکی از اعضای خانواده پروتئین دی استیلازهای سیرتوئین است که در میتوکندری قرار دارد و عملکرد میتوکندری را تنظیم می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر سطوح SIRT۳ بافت عضله اسکلتی موش صحرایی چاق ویستار بود. روش پژوهش: ۲۴ موش صحرایی بطور تصادفی به چهار گروه ۶ تایی: ۱) چاق- تمرین تناوبی (HIIT)؛ ۲) چاق- تمرین تداومی (CT)؛ ۳) کنترل چاق (OB) و ۴) کنترل غیرچاق (Cont.) تقسیم شدند. طی دوره تحقیق به موش­های گروه های ۱، ۲ و ۳ غذای پرچرب داده شد. پس از آشناسازی، موش های گروه CT و HIIT به مدت هشت هفته سه جلسه در هفته به ترتیب تمرین تداومی هوازی و تمرین تناوبی با شدت بالا را انجام دادند. ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش­ها تشریح شدند. نتایج: بررسی وسترن بلاتینگ نشان داد که میزان سیرت ۳ عضله نعلی در گروه های HIIT و CT نسبت به گروه های OB و Cont. بطور معنی داری بیشتر بود (۰۵/۰< P). همچنین میزان سیرت ۳ گروه HIIT نسبت به گروه CT بیشتر بود که البته معنی دار نبود. همچنین تفاوت معنی داری بین میزان سیرت ۳ گروه OB و Cont. مشاهده نشد؛ با این حال میزان سیرت ۳ در گروه OB کمتر بود. نتیجه­گیری: به نظر می رسد استفاده از تمرینات HIIT می تواند به اندازه تمرینات تداومی بر عملکرد میتوکندری بافت عضلانی و در نهایت بر طول عمر بویژه در افراد چاق موثر باشند و باعث افزایش فاکتورهای مهمی همچون سیرت ۳ شوند.

Keywords:

سیرتوئین ها- چاقی- تمرینات تناوبی-طول عمر

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Trillou CR, Arnone M, Delgorge C, Gonalons N, Keane P, ...
 • Peppard PE, Young T, Palta M, Skatrud J. (۲۰۰۰). Prospective ...
 • Formiguera X, Canton A. (۲۰۰۴). Obesity: epidemiology and clinical aspects. ...
 • Anandacoomarasamy A, Fransen M, March L. (۲۰۰۹). Obesity and the ...
 • Strandberg TE, Stenholm S, Strandberg AY, Salomaa VV, Pitkälä KH, ...
 • Haslam D, James W. (۲۰۰۵). Obesity lJ J. Lancet.۳۶۶ (۹۴۹۲): ...
 • Dixon JB. (۲۰۱۰). The effect of obesity on health outcomes. ...
 • LANE MA, INGRAM DK, ROTH GS. (۱۹۹۸). ۲-Deoxy-D-glucose feeding in ...
 • Gan L. (۲۰۰۷). Therapeutic potential of sirtuin-activating compounds in Alzheimer’s ...
 • Palacios OM, Carmona JJ, Michan S, Chen KY, Manabe Y, ...
 • Haigis MC, Guarente LP. (۲۰۰۶). Mammalian sirtuins—emerging roles in physiology, ...
 • Michan S, Sinclair D. (۲۰۰۷). Sirtuins in mammals: insights into ...
 • Guarente L, Picard F. (۲۰۰۵). Calorie restriction—the SIR۲ connection. Cell.۱۲۰ ...
 • Dali- Youcef N, Lagouge M, Froelich S, Koehl C, Schoonjans ...
 • Haigis MC, Sinclair DA. (۲۰۱۰). Mammalian sirtuins: biological insights and ...
 • ombard DB, Tishkoff DX, Bao J. Mitochondrial sirtuins in the ...
 • Toiber D, Sebastian C, Mostoslavsky R. Characterization of nuclear sirtuins: ...
 • Zhong L, Mostoslavsky R. (۲۰۱۱). Fine tuning our cellular factories: ...
 • Guarente L. (۲۰۰۸). Mitochondria—a nexus for aging, calorie restriction, and ...
 • Michishita E, Park JY, Burneskis JM, Barrett JC, Horikawa I. ...
 • North BJ, Verdin E. (۲۰۰۴). Sirtuins: Sir۲-related NAD-dependent protein deacetylases. ...
 • Hallows WC, Albaugh BN, Denu JM. (۲۰۰۸). Where in the ...
 • Cooper HM, Spelbrink JN. (۲۰۰۸). The human SIRT۳ protein deacetylase ...
 • Shi T, Wang F, Stieren E, Tong Q. (۲۰۰۵). SIRT۳, ...
 • Onyango P, Celic I, McCaffery JM, Boeke JD, Feinberg AP. ...
 • Schwer B, North BJ, Frye RA, Ott M, Verdin E. ...
 • Lombard DB, Alt FW, Cheng H-L, Bunkenborg J, Streeper RS, ...
 • Bellizzi D, Dato S, Cavalcante P, Covello G, Di Cianni ...
 • Bellizzi D, Rose G, Cavalcante P, Covello G, Dato S, ...
 • Ashraf N, Zino S, Macintyre A, Kingsmore D, Payne A, ...
 • Yang H, Yang T, Baur JA, Perez E, Matsui T, ...
 • White AT, Schenk S. (۲۰۱۲). NAD+/NADH and skeletal muscle mitochondrial ...
 • Lanza IR, Short DK, Short KR, Raghavakaimal S, Basu R, ...
 • Gurd BJ, Holloway GP, Yoshida Y, Bonen A. (۲۰۱۲). In ...
 • Hokari F, Kawasaki E, Sakai A, Koshinaka K, Sakuma K, ...
 • Bua EA, McKiernan SH, Wanagat J, McKenzie D, Aiken JM. ...
 • Chabi B, Ljubicic V, Menzies KJ, Huang JH, Saleem A, ...
 • Dirks AJ, Leeuwenburgh C. (۲۰۰۴). Aging and lifelong calorie restriction ...
 • Martin C, Dubouchaud H, Mosoni L, Chardigny JM, Oudot A, ...
 • WANAGAT J, CAO Z, PATHARE P, AIKEN JM. (۲۰۰۱). Mitochondrial ...
 • Egan B, Zierath JR. (۲۰۱۳). Exercise metabolism and the molecular ...
 • Adams GR, Hather BM, Baldwin KM, Dudley GA. (۱۹۹۳). Skeletal ...
 • نمایش کامل مراجع