Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

پاسخ حاد شاخصهای پلاکتی به دو نوع انقباض همتنش و همجنبش درونگرایی در مردان سالم

Year: 1391
COI: JR_OEPPA-5-2_008
Language: PersianView: 52
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 10 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

وریا طهماسبی - دانشگاه شهید بهشتی
سجاد احمدی زاد - دانشگاه شهید بهشتی
فریبرز هوانلو - دانشگاه شهید بهشتی
علی اشرف جمشیدی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

Abstract:

چکیدههدف: با توجه به اهمیت پاسخهای حاد شاخصهای پلاکتی به انواع انقباض عضلانی که پاسخ های هورمونی و الگوهای فعال سازی عصبی-عضلانیمتفاوتی نیز دارند، مطالعه حاضر جهت بررسی پاسخ حاد شاخصهای پلاکتی به انواع مختلف انقباضات درون گرای هم تنش و هم جنبش پس از۲۶ سال) دو جلسه فعالیت مقاومتی هم تنش و هم جنبش /۹±۱/ فعالیت و دوره ریکاوری ۱ ساعته طراحی شد. روش شناسی: ده مرد سالم ( ۷بر روی عضلات چهار سر هر دو پا را با استفاده از دستگاه بایودکس ۴ (MVIT۷۰ با شدت حدود ۴۰ % حداکثر گشتاور ارادی ایزومتریک (۵) در قبل، بلافاصله بعد و انتهای ۱ ساعت ml) پیشرفته انجام دادند، که هر جلسه با یک ساعت ریکاوری همراه بود. نمونه های خون سیاهرگیپهنای ،(MPV) میانگین حجم پلاکتی ،(PLC-R%) درصد پلاکت های بزرگ ،(PLT) ریکاوری گرفته شد و برای اندازه گیری شمارش پلاکتیو غلظت لاکتات مورد استفاده قرار گرفت. تغییرات حجم پلاسما با استفاده از مقادیر هماتوکریت و هموگلوبین در انتهای (PDW) توزیع پلاکتیو PDW ، تصحیح شده PLT هر جلسه فعالیت محاسبه شد. نتایج: اگرچه هر دو جلسه حاد بدون در نظر گرفتن نوع انقباض با افزایش معنادارپس از فعالیت و در دوره %PLC-R . این افزایش موقتی بود و در انتهای ریکاوری به سطوح قبل از فعالیت بازگشت .(P< همراه بود ( ۰.۰۵ MPVبا در نظر گرفتن نوع انقباض تفاوت معناداری MPV و PLC-R ، تصحیح شده PLT افزایش .(P> ریکاوری تغییر معناداری نشان نداد ( ۰.۰۵نتیجه گیری: .(P< تصحیح نشده بودند که تغییرات آنها در پاسخ به نوع انقباض متفاوت بود ( ۰.۰۵ PLT و PDW و تنها (P> نشان نداد ( ۰.۰۵در مقایسه با فعالیت هم جنبش درون گرا همراه بود و نتایج نشان داد پس PDW و PLT در کل فعالیت درون گرای هم تنش با سطوح بالاتری ازاز فعالیت هم جنبش درون گرا در حجم تمرینی یکسان در مقایسه با انقباض هم تنش میزان افزایش برخی شاخص های مهم پلاکتی وترومبوسیتوزیز کمتر است.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_OEPPA-5-2_008. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1299937/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
طهماسبی، وریا و احمدی زاد، سجاد و هوانلو، فریبرز و اشرف جمشیدی، علی،1391،پاسخ حاد شاخصهای پلاکتی به دو نوع انقباض همتنش و همجنبش درونگرایی در مردان سالم،https://civilica.com/doc/1299937

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

 • منابعThaulow, E., Erikssen J., Sandvik L.,Stormorken H., Cohn P. F. ...
 • El-Sayed, M. S., El-Sayed Ali Z., AhmadizadS. (۲۰۰۴). Exercise and ...
 • El-Sayed, M. S., Sale C., Jones P. G., ChesterM. (۲۰۰۰). ...
 • van den Burg, P. J., Hospers J. E., van VlietM., ...
 • A. (۱۹۹۷). Effect of endurance training andseasonal fluctuation on coagulation ...
 • el-Sayed, M. S. (۱۹۹۶). Effects of exercise onblood coagulation, fibrinolysis ...
 • Lee, K. W., Lip G. Y. (۲۰۰۳). Effects oflifestyle on ...
 • Archives of internal medicine, ۱۶۳ ...
 • (۱۹):۲۳۶۸ ...
 • Wang, J.-s., Jen C. J., Chen H.-i. (۱۹۹۵) ...
 • Effects of exercise training and deconditioningon platelet function in men. ...
 • (۱۰):۱۶۶۸-۷۴ ...
 • Remaud, A., Cornu C., Guevel A. (۲۰۱۰) ...
 • Neuromuscular adaptations to ۸-week strengthtraining: isotonic versus isokinetic mode. EurJ ...
 • Kovaleski, J. E., Heitman R. H., Trundle T ...
 • L., Gilley W. F. (۱۹۹۵). Isotonic preloadversus isokinetic knee extension ...
 • Barroso, R., Roschel H., Ugrinowitsch C.,Araujo R., Nosaka K., Tricoli ...
 • Effect of eccentric contraction velocity onmuscle damage in repeated bouts ...
 • (۴):۵۳۴-۴۰ ...
 • Guilhem, G., Cornu C., Guevel A. (۲۰۱۰) ...
 • Neuromuscular and muscle-tendon systemadaptations to isotonic and isokinetic eccentricexercise. Annals ...
 • Chen, Y. W., Hubal M. J., Hoffman E. P.,Thompson P. ...
 • Molecular responses of human muscle toeccentric exercise. Journal of appliedphysiology, ...
 • Remaud, A., Cornu C., Guevel A. (۲۰۰۹) ...
 • Agonist muscle activity and antagonist muscleco-activity levels during standardized isotonicand ...
 • Timon, R., Olcina G., Tomas-Carus P.,Munoz D., Toribio F., Raimundo ...
 • Durand, R. J., Castracane V. D., Hollander D ...
 • B., Tryniecki J. L., Bamman M. M., O'NealS., Hebert E. ...
 • Hormonal responses from concentric andeccentric muscle contractions. Med Sci SportsExerc, ...
 • Micalos P, Marino F, Tarpening K, D. G ...
 • (۲۰۰۱). Ammonia and lactate responses toisokinetic arm and leg exercise. ...
 • Sedghi B, Kahrizi S, Zakeri H, Omidfar K, M ...
 • R. (۲۰۰۹). Evaluation of acute hormonalresponses to concentric, eccentric andconcentric-eccentric ...
 • Iellamo, F., Legramante J. M., Raimondi G.,Castrucci F., Damiani C., ...
 • Okamoto, T., Masuhara M., Ikuta K. (۲۰۰۶) ...
 • Cardiovascular responses induced duringhigh‐intensity eccentric and concentricisokinetic muscle contraction in ...
 • پاسخ حاد شاخصهای پلاکتی به دو نوع انقباض همتنش و ...
 • Cardiovascular stress associated withconcentric and eccentric isokinetic exercise inyoung and ...
 • Akbarinia, A., Ahmadizad S., Ebrahim K.,Basami M., Karami R. (۲۰۱۳). ...
 • Huggett, D., Elliott I., Overend T.,Vandervoort A. (۲۰۰۴). Comparison of ...
 • Kovaleski, J. E., Heitman R. H., Trundle T ...
 • L., Gilley W. F. (۱۹۹۵). Isotonic preloadversus isokinetic knee extension ...
 • Remaud, A., Cornu C., Guevel A. (۲۰۰۵). Amethodologic approach for ...
 • (۴):۲۸۱-۷ ...
 • Dill, D. B., Costill D. L. (۱۹۷۴). Calculationof percentage changes ...
 • Ahmadizad, S., El-Sayed M. S. (۲۰۰۳). Theeffects of graded resistance ...
 • Ahmadizad, S., El-Sayed M. S., Maclaren D ...
 • P. (۲۰۰۶). Responses of platelet activation andfunction to a single ...
 • (۱-۲):۱۵۹-۶۸ ...
 • Ahmadizad, S., El-Sayed M. S., MacLaren D ...
 • P. (۲۰۱۰). Effects of time of day and acuteresistance exercise ...
 • P. (۲۰۰۶). Effects of water intake on theresponses of haemorheological ...
 • Turk, U., Tengiz I., Ozpelit E., Celebiler A.,Pekel N., Ozyurtlu ...
 • (۲۰۱۲). [The relationship between plateletindices and clinical features of coronary ...
 • [Modification of blood coagulation andfibrinolysis through physical activity]. KlinWochenschr, ۶۲. ...
 • Purkayastha, S., Cramer J. T., Trowbridge C ...
 • A., Fincher A. L., Marek S. M. (۲۰۰۶) ...
 • Surface electromyographic amplitude-to-workratios during isokinetic and isotonic muscleactions. Journal of ...
 • Wallin, B. G., MÖRlin C., Hjemdahl P ...
 • (۱۹۸۷). Muscle sympathetic activity andvenous plasma noradrenaline concentrationsduring static exercise ...
 • Kjeldsen, S. E., Weder A. B., Egan B., NeubigR., Zweifler ...
 • (۱۹۹۱). Plasma catecholamine and lactateresponse during graded exercise with variedglycogen ...
 • Ribeiro, J., Almeida-Dias A., Ascensao A.,Magalhaes J., Oliveira A. R., ...
 • Bartsch, P., Haeberli A., Straub P. W. (۱۹۹۰) ...
 • Blood coagulation after long distance running:antithrombin III prevents fibrin formation ...
 • Thromb Haemost, ۶۳. (۳):۴۳۰-۴ ...
 • Vagdatli E, Gounari E, Lazaridou E,Katsibourlia E, Tsikopoulou F, I ...
 • Platelet distribution width: a simple, practicaland specific marker of activation ...
 • Mockel, M., Ulrich N. V., Heller G., Jr.,Rocker L., Hansen ...
 • (۵):۳۳۷-۴۳ ...

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 26,307
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support