اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود مراقبتی و سرمایه روان شناختی بیماران مبتلا به دیابت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 213

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-9-3_003

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1400

Abstract:

مقدمه و هدف: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان روش درمانی موثر برای درمان و کاهش علائم روانشناختی بیماری های مزمن پزشکی از جمله دیابت به کار رفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود مراقبتی و سرمایه روان شناختی بیماران مبتلا به دیابت بوده است. مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه آزمایشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری (سه ماهه) استفاده شد. بدین منظور ۳۰ نفر از افراد مبتلا به دیابت نوع دو که در انجمن دیابت شهرکرد پرونده داشتند با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه خود مراقبتی  و سرمایه روان شناختی بود که توسط شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شدند. سپس گروه آزمایشی، ۸ جلسه هفتگی۹۰ دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کرد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در سرمایه روان شناختی بین دو گروه مطالعه در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد.. همچنین تفاوت بین خودمراقبتی در دو گروه در مرحله پس آزمون و پیگیری معنادار بود. علاوه بر این، تاثیر درمان در گروه آزمایشی پایدار بود و بین گروه ها تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: با استناد به یافته های به دست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کنار درمان های پزشکی می تواند باعث افزایش توان خود مراقبتی و سرمایه روان شناختی بیماران مبتلا به دیابت شود.  

Keywords:

Acceptance and Commitment Therapy , Self-care , Psychological capital , Diabetes. , درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , خود مراقبتی , سرمایه روان شناختی , دیابت.

Authors

ابوطالب سعیدی

Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

شیدا جبل عاملی

Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

یوسف گرجی

Department of Psychology, Khomeini shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini shahr, Iran.

امرالله ابراهیمی

Department of Health Psychology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Heydarpour M. Lively life and healthy with diabetes. Qom: Nasayeh; ...
 • Nickoogoftar M, Ghasemi R. Effectiveness of mindfulness training on self-care ...
 • Rahimian Boogar I. Clinical health psychology: manual of prevention, formulation ...
 • Alizadeh A, Poursharifi H. Effectiveness of mindfulness based cognitive group ...
 • Fathi Ahmadsaraei N, NeshatDoost HT, Manshaee G, Nadi M. The ...
 • Hasanshiri F, Moosavi S, Atashzadeh-Shoorideh F. Self-care programs in diabetic ...
 • Janati A, Mohseni M. Self-care ability of diabetic patients referring ...
 • Johnson PJ, Ghildayal N, Rockwood T, Everson-Rose SA. Differences in ...
 • Povey RC, Clark-Carter D. Diabetes and healthy eating. The Diabetes ...
 • Brannon L, Feist J, Updegraff JA. Health psychology: an introduction ...
 • Avey JB, Reichard RJ, Luthans F, Mhatre KH. Meta‐analysis of ...
 • Rahnema S, Baghersad Z, Shirzi M, Chitsaz A, Etemdifar M. ...
 • Aerab Sheibani K, Akhondi N, Javedani Masru M, Riahi Madvar ...
 • Gåfvels C, Wändell PE. Coping strategies in men and women ...
 • Pak AV, Khaledi S, Manesh KM. Efficacy of mindfulness training ...
 • Hayes SC, Levin ME, Plumb-Vilardaga J, Villatte JL, Pistorello J. ...
 • Hayes SC, Masuda A, Bissett R, Luoma J, Guerrero LF. ...
 • Jabalameli S, Ghasemi L. Effect of acceptance and commitment therapy ...
 • Norris SL, Engelgau MM, Narayan KV. Effectiveness of self-management training ...
 • Shayeghian Z, Amiri P, Aguilar-Vafaie ME, Besharat MA. Effectiveness of ...
 • Maxwell M, Harris F, Hibberd C, Donaghy E, Pratt R, ...
 • Forman EM, Herbert JD, Moitra E, Yeomans PD, Geller PA. ...
 • Jannoo Z, Wah YB, Lazim AM, Hassali MA. Examining diabetes ...
 • Ghaedrahmati A, Jabalameli S. Effect of acceptance and commitment therapy ...
 • Khosroshahi JB, Nosratabadi TH, Bayrami M. The relationship between psychological ...
 • Hamadzadeh S, Ezatti ZH, Abedsaeidi ZH, Nasiri N. Coping styles ...
 • Ryan AK, Pakenham KI, Burton NW. A pilot evaluation of ...
 • Gregg JA, Callaghan GM, Hayes SC, Glenn-Lawson JL. Improving diabetes ...
 • Nasiri F, Omidi A, Mozaffari M, Mousavi SG, Joekar S. ...
 • Schmitt A, Reimer A, Kulzer B, Haak T, Gahr A, ...
 • Due‐Christensen M, Zoffmann V, Hommel E, Lau M. Can sharing ...
 • Harper M. Evidence-based effective practices with older adults. Journal of ...
 • Nematollahi M. Effectiveness of group acceptance and commitment therapy on ...
 • AnaamiAlamdari H, Moslempour M, Hashemi T. The role of personality ...
 • Barghi Irani Z, Rajabi M, Nazami M, Bagiyan Koulemarz MJ. ...
 • Nosrati R, Momeni KH, Mazdeh M, Karami J. The relationship ...
 • Heydarpour M. Lively life and healthy with diabetes. Qom: Nasayeh; ...
 • Nickoogoftar M, Ghasemi R. Effectiveness of mindfulness training on self-care ...
 • Rahimian Boogar I. Clinical health psychology: manual of prevention, formulation ...
 • Alizadeh A, Poursharifi H. Effectiveness of mindfulness based cognitive group ...
 • Fathi Ahmadsaraei N, NeshatDoost HT, Manshaee G, Nadi M. The ...
 • Hasanshiri F, Moosavi S, Atashzadeh-Shoorideh F. Self-care programs in diabetic ...
 • Janati A, Mohseni M. Self-care ability of diabetic patients referring ...
 • Johnson PJ, Ghildayal N, Rockwood T, Everson-Rose SA. Differences in ...
 • Povey RC, Clark-Carter D. Diabetes and healthy eating. The Diabetes ...
 • Brannon L, Feist J, Updegraff JA. Health psychology: an introduction ...
 • Avey JB, Reichard RJ, Luthans F, Mhatre KH. Meta‐analysis of ...
 • Rahnema S, Baghersad Z, Shirzi M, Chitsaz A, Etemdifar M. ...
 • Aerab Sheibani K, Akhondi N, Javedani Masru M, Riahi Madvar ...
 • Gåfvels C, Wändell PE. Coping strategies in men and women ...
 • Pak AV, Khaledi S, Manesh KM. Efficacy of mindfulness training ...
 • Hayes SC, Levin ME, Plumb-Vilardaga J, Villatte JL, Pistorello J. ...
 • Hayes SC, Masuda A, Bissett R, Luoma J, Guerrero LF. ...
 • Jabalameli S, Ghasemi L. Effect of acceptance and commitment therapy ...
 • Norris SL, Engelgau MM, Narayan KV. Effectiveness of self-management training ...
 • Shayeghian Z, Amiri P, Aguilar-Vafaie ME, Besharat MA. Effectiveness of ...
 • Maxwell M, Harris F, Hibberd C, Donaghy E, Pratt R, ...
 • Forman EM, Herbert JD, Moitra E, Yeomans PD, Geller PA. ...
 • Jannoo Z, Wah YB, Lazim AM, Hassali MA. Examining diabetes ...
 • Ghaedrahmati A, Jabalameli S. Effect of acceptance and commitment therapy ...
 • Khosroshahi JB, Nosratabadi TH, Bayrami M. The relationship between psychological ...
 • Hamadzadeh S, Ezatti ZH, Abedsaeidi ZH, Nasiri N. Coping styles ...
 • Ryan AK, Pakenham KI, Burton NW. A pilot evaluation of ...
 • Gregg JA, Callaghan GM, Hayes SC, Glenn-Lawson JL. Improving diabetes ...
 • Nasiri F, Omidi A, Mozaffari M, Mousavi SG, Joekar S. ...
 • Schmitt A, Reimer A, Kulzer B, Haak T, Gahr A, ...
 • Due‐Christensen M, Zoffmann V, Hommel E, Lau M. Can sharing ...
 • Harper M. Evidence-based effective practices with older adults. Journal of ...
 • Nematollahi M. Effectiveness of group acceptance and commitment therapy on ...
 • AnaamiAlamdari H, Moslempour M, Hashemi T. The role of personality ...
 • Barghi Irani Z, Rajabi M, Nazami M, Bagiyan Koulemarz MJ. ...
 • Nosrati R, Momeni KH, Mazdeh M, Karami J. The relationship ...
 • نمایش کامل مراجع