تولید نخ نانولیفی پیزوالکتریک

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 346

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC12_307

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1400

Abstract:

تولید نخ نانولیفی پیزوالکتریک می تواند در راستای تولید منسوجات هوشمند کاربرد فراوانی داشته باشد. در این تحقیق تولید نخ نانوساختاری که دارای خاصیت پیزوالکتریک باشد با استفاده از پیزوپلیمر پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) مد نظر می باشد. جهت افزایش کارآیی خواص پیزوی نخ تولید شده از نانو ذرات اکسید روی (با درصدهای وزنی ۵%و %۱۰ و ۱۵%) در محلول پلیمری استفاده گردید. نتایج ارزیابی های صورت گرفته نشان داد که افزایش مقدار نانو ذرات تا ۱۰ درصد وزنی-وزنی منجر به کشش در اثر افزایش ولتاژ خروجی می شود و افزایش بیشتر منجر به کاهش راندمان ولتاژ خروجی می شود. علاوه بر این افزایش افزایش تاب و افزایش سرعت برداشت، سبب افزایش بلورینگی نمونه ها و افزایش ولتاژ خروجی می شود.

Authors

محمد باقری مطلق پاشاکی

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، خیابان حافظ، روبروی سمیه، شماره ۴۲۴

علی اکبر مرآتی

پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، خیابان حافظ، روبروی سمیه، شماره ۴۲۴

مسعود لطیفی

پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، خیابان حافظ، روبروی سمیه، شماره ۴۲۴

روح اله باقرزاده

پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، خیابان حافظ، روبروی سمیه، شماره ۴۲۴