بررسی خصوصیات فیزیکی و چاپی جوهرهای زرد تصعیدی انتقالی جوهر افشان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 433

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC12_311

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1400

Abstract:

مشخصه یابی کامل پنج نمونه مرکب زرد چاپ جوهرافشان انتقالی تصعیدی صورت گرفته است. عوامل موثر بر قابلیت چاپ پذیری و همچنین کیفیت چاپ نهایی مورد مطالعه قرار گرفت. کشش سطحی به روش Wilhelmy plate، خواص رئولوژیکی به وسیله ی رئومتر و چاپ پذیری با استفاده از چاپگر جوهرافشان پیزوالکتریک سنجش گردید. کل محتوای جامد حل شده، سهولت فیلتراسیون و میزان انتقال در فرایند تصعید و پایداری پراکنه نیز اندازه گیری و مقایسه شد. نتایج نشان داد که هرچه سرعت فیلتراسیون نمونه های بیشتر باشد، عملکرد نهایی جوهر در چاپگر بهتر بوده و گرفتگی نازل در حین چاپ کمتر رخ می دهد. از سوی دیگر نتایج حاصل از بررسی پایداری پراکنه نیز این مطلب را تایید می کند. همچنین مشخص گردید که افزایش دمای انتقال از ۱۸۰°C به ۲۰۰°C افزایش چشمگیری را در انتقال موجب می شود.

Authors

محسن محمدرایی نایینی

تهران، پژوهشگاه رنگ، گروه علوم و فناوری چاپ

مجتبی جلیلی

تهران، پژوهشگاه رنگ، گروه علوم و فناوری چاپ

مهری نوروزی

تهران، پژوهشگاه رنگ، گروه علوم و فناوری چاپ