مدیریت ریسک جامع با استفاده از تکنیک های فازی FMEA ودر کارخانه پلیمر شیرازAHP

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 250

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NREAS03_248

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

Abstract:

مدیریت ریسک و رتبه بندی خطرات از موضوعات جالب در مهندسی و مدیریت به شمار میرود. روشهای متفاوتی برای این کار وجود دارد. در این تحقیق، ما با استفاده از دو روش AHP فازی و FMEA فازی برای مدیریت و رتبه بندی خطرات در کارخانه پلیمر شیراز استفاده می کنیم. کارخانه پلیمر شیراز، در ماه ده ها تن انواع مختلف پلیمر تولید میکند. در این تحقیق، ابتدا به بررسی و مطالعه روشهای AHP و FMEA خواهیم پرداخت. سپس از مدل فازی این دو روش برای رتبه بندی خطرات در کارخانه پلیمر شیراز استفاده میکنیم. نتایج شبیه سازی ها نشان میدهد که روش های مختلف ارزیابی ممکن است که نتایج متفاوتی داشته باشند. همچنین، شناسایی و اولویت بندی خطاها کمک میکند تا بتوان به خوبی برای مقابله با آنها برنامه ریزی کرد.

Authors

قاسم رضایی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

کیارش زبرجد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.