شناسایی مهمترین عوامل موثر در سرمایه گذاری محصولات تولیدی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF12_061

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1400

Abstract:

امروزه از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایه گذاری و موارد مرتبط با آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی هر کشوری است، ازجمله موضوعات اجتناب ناپذیر است. سرمایه گذاری از راه های مختلفی صورت میگیرد که ازجمله آنها سرمایه گذاری در محصولات تولیدی است.هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر در سرمایه گذاری محصولات تولیدی بوده است که ۲۷۸ نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی در شهر تهران به عنوان جامعه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند و جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. جهت تحلیل داده ها و نرمال بودن متغیرها، از تحلیل عاملی استفاده گردید. با استفاده از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ۳ عامل عمده و مهم به عنوان عوامل موثر در سرمایه گذاری محصولات تولیدی شناسایی شد. نتایج آزمون t تک نمونه ای نیز نشان داد ۳ عامل (نرخ تورم، مالیات و تغییرات نرخ ارز) به عنوان عوامل موثر در سرمایه گذاری محصولات تولیدی هستند.

Authors

ناصر عربان

دانش آموخته مقطع کاردانی حسابداری مالی دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر