اثرات مجزا و تلفیقی مانان الیگوساکارید (Mannan oligosaccharide) و باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) جیره بر برخی شاخصهای رشد و فاکتورهای خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 150

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISFJ-29-3_010

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

Abstract:

در مطالعه حاضر، اثرات مجزا و تلفیقی مانان الیگوساکارید[۱](MOS) و باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) جیره بر برخی شاخص های رشد و فاکتورهای خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با وزن اولیه ۶/۰±۱۰ گرم توسط جیره های شامل :۱) جیره شاهد فاقد هرگونه ماده افزودنی، ۲) جیره حاوی cfu/g ۱۰۸×۸ باکتری L. plantarum ، ۳) جیره حاوی g/kg۴ مانان الیگوساکارید، ۴) جیره حاوی ترکیبی از cfu/g ۱۰۸×۸ باکتری L. plantarum، و g/kg-۱۴ مانان الیگوساکارید، به مدت ۸ هفته تغذیه شدند. در پایان دوره و انجام نمونه برداری، نتایج نشان داد که تیمارهای حاوی g/kg-۱۴ مانان الیگوساکارید به صورت مجزا و جیره تلفیقی شامل مانان الیگوساکارید و باکتری L. plantarum ، از لحاظ شاخص های افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، شاخص رشد روزانه و کارایی پروتئین در بین تیمارها نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری نشان دادند (۰۵/۰>p). بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی و مصرف روزانه غذا در تیمار شاهد، مشاهده گردید و از این نظر تفاوت معنی داری با سایر تیمارها داشت (۰۵/۰>p).  همچنین از نظر فاکتور وضعیت تفاوت معنی داری بین تیمارهای مجزا و تلفیقی و گروه شاهد، مشاهده نشد (۰۵/۰p) به طوری که بیشترین و کمترین تعداد به ترتیب مربوط به تیمار حاوی L. plantarum  و شاهد بود در حالیکه تعداد گلبول سفید تفاوت معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان نداد (۰۵/۰

Authors

محمد جواد جامی

tarbiat Modares University

حامد پاک نژاد

Gorgan agriculture University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • جنایی، ر.، مشکینی، س.، توکمه چی، ا. و جلیلی، ر.، ...
 • کامکار، م.، قانع، م.، پورغلام، ر. و قیاسی، م.، ۱۳۹۴. ...
 • Akrami, R., et al. (۲۰۱۳). "Single or combined effects of ...
 • Al‐Dohail, M. A., et al. (۲۰۰۹). "Effects of the probiotic, ...
 • Avella MA, Olivotto I, Silvi S, Place AR, Carnevali O., ...
 • -Coad, B. W. (۱۹۸۰). "Environmental change and its impact on ...
 • Fooks, L. J., et al. (۱۹۹۹). "Prebiotics, probiotics and human ...
 • Fuller R (۱۹۸۹) Probiotics in man and animals. A review. ...
 • Fuchs, V. I., Schmidt, J., Slater, M. J., Zentek, J., ...
 • Gelibolu, S., et al. (۲۰۱۸). "The Effect of Mannan-Oligosaccharide (MOS) ...
 • Gildberg, A., Mikkelsen, H., Sandaker, E., Ringo, E., ۱۹۹۷. Probiotic ...
 • Grisdale-Helland, B.,Helland,S.J., Gatlin III, D.M., ۲۰۰۸. The effects of dietary ...
 • Houston H., ۱۹۹۷. Review: are the classical hematological variables acceptable ...
 • Irianto, A. and B. Austin (۲۰۰۲). "Probiotics in aquaculture." Journal ...
 • Kiabi, B. H., et al. (۱۹۹۹). "Status of the fish ...
 • Momeni-Moghaddam, P. Keyvanshokooh, S. Ziaei-Nejad, S. Salati, A. p. Zanoosi. ...
 • Niksirat, H. and A. Abdoli (۲۰۰۹). "On the status of ...
 • Peixoto, M. J., Salas-Leitón, E., Pereira, L. F., Queiroz, A., ...
 • Portz, L., Cyrino, J. E. P., Martino, R. C. ۲۰۰۱. ...
 • Pourgholam, M. A., et al. (۲۰۱۶). "Dietary Administration of Lactobacillus ...
 • Razeghi Mansour MR, Akrami R, Ghobadi SH, Amani Denji K, ...
 • Talpur, A. D., et al. (۲۰۱۳). "Indigenous Lactobacillus plantarum as ...
 • Torrecillas, S., et al. (۲۰۱۴). "Improved health and growth of ...
 • Torrecillas, S., et al. (۲۰۱۸). "Feeding European sea bass (Dicentrarchus ...
 • Staykov, Y., et al. (۲۰۰۷). "Effect of a mannan oligosaccharide ...
 • Wang, Y.B., ۲۰۰۷. Effect of probiotics on growth performance and ...
 • Wang, Y.-B., et al. (۲۰۰۸). "Effect of probiotics, Enteroccus faecium, ...
 • Welker TL, Lim C, Yildirim-Aksoy M, Klesius PH. (۲۰۱۱) Effect ...
 • نمایش کامل مراجع