تاثیر فوکوییدان بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی قزل آلای رنگین کمان Mykiss) (Oncorhynchus

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 114

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISFJ-28-2_003

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

Abstract:

فوکوییدان یک هتروپلی ساکارید محلول در آب است که حاوی قند فوکوز و گروه های سولفاته می باشد و در دیواره سلولی جلبک های قهوه ای و برخی بی مهره گان یافت می شود. در این مطالعه اثر سطوح مختلف آن بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم خون قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی۷۰/۰ ± ۷۴/۱۸ گرم به مدت ۸ هفته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش شامل سطوح صفر (شاهد)، ۱/۰، ۵/۰، ۱ و ۲ درصد فوکوییدان در هر کیلوگرم جیره بود و در قالب پنچ تیمار با سه تکرار در تانک های ۱۰۰ لیتری آغاز شد. در این مطالعه شاخص های مربوط به گلبول قرمز از قبیل: تعداد گلبول قرمز (RBC)، مقدار هموگلوبین (HB)، هماتوکریت (HCT)، حجم گلبول های قرمز (MCV)، متوسط غلظت هموگلوبین (MCHC) و میانگین هموگلوبین (MCH)، در بین تیمار های دارای اختلاف معنی دار نبود )۰۵/۰<(p در صورتیکه تعداد گلبول سفید (WBC) در بین تیمارهای مختلف دارای تفاوت معنی داری بود )۰۵/۰>(p. بیش ترین میزان پروتئین تام و HDL در تیمار ۱/۰ درصد فوکوییدان مشاهده شد (۰۵/۰>p) و گروه شاهد بیش ترین میزان LDL را نشان داد (۰۵/۰>  (pو میزان گلوکز در بین تیمارها تفاوت معنی داری را در بر نداشت (۰۵/۰(p. بیش ترین و کمترین فعالیت لیزوزیم، ACH۵۰ و میزان پروتئین های C۴ و C۳ بترتیب مربوط به تیمار ۱/۰ درصد فوکوییدان و شاهد بود. فعالیت ضد باکتری سرم در تیمارها در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان داد) ۰۵/۰>(p. بالاترین و کمترین فعالیت سرم بترتیب در دوز ۱/۰ درصد و ۲ درصد فوکوییدان مشاهده شد. بر طبق نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که فوکوییدان در کمترین دوز سبب تحریک سیستم ایمنی ذاتی قزل آلای رنگین کمان می شود.

Keywords:

Rainbow trout , non-specific immune response , Antibacterial activity , fucoidan (MariVet) , قزل آلای رنگین کمان , ایمنی ذاتی , فوکوییدان , فعالیت ضد باکتری سرم

Authors

فریده قالبی حاجی وند

Fisheries Department, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modarres University

امیر حسین اسماعیلی

Department of Fisheries, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Nour, Iran

عبدالمحمد عابدیان

Fisheries Department, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modarres University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • امانی نژاد، پ.، عمادی، ح.، امتیازجو، م.، حسین زاده صحافی، ...
 • dunaliella بر تغییرات شاخص های ایمنی )کمپلمان و پراکسیداز (در ...
 • پیمانی، ج.، قرایی، ا.، غفاری، م.، طاهری، ع.، ۱۳۹۲. بررسی ...
 • خارا، ح.، محمدزاده، و.، قیاسی، م.، رهبر م.۱۳۹۲. بررسی برخی ...
 • راستیان نسب، ا.، موسوی، م.، ذوالقرنین، ح.، صحافی زاده، ه.، ...
 • مشکینی. س، و طافی ع.، ۱۳۹۳. محرک های ایمنی ...
 • Ale, M.T., Mikkelsen, J.D. and Meyer, A.S., ۲۰۱۱. Important determinants ...
 • Bagni, M., Romano, N., Finoia, M.G., Abelli, L., Scapigliati, G., ...
 • Barman, D., Nen, P., Mandal, S.C. and Kumar, V., ۲۰۱۳. ...
 • Blondin, C., Chaubet, F., Nardella, A., Sinquin, C. and Jozefonvicz, ...
 • Davis, T.A., Volesky, B. and Mucci, A., ۲۰۰۳. A review ...
 • El-Boshy, M., El-Ashram, A., Risha, E., Abdelhamid, F., Zahran, E. ...
 • Ellis, A.E., ۱۹۹۰. Lysozyme assay, Techniques in Fish Immunology. Fair ...
 • FAO, ۲۰۱۶. The Status of the World Fisheris and Aquaculture, ...
 • Fujiki, K., Shin, D.H., Nakao, M. and Yanot, T., ۱۹۹۷. ...
 • Gioacchini, G., Lombardo, F., Avella, M.A., Olivotto, I. and Carnevali, ...
 • Harikrishnan, R., Kim, J.S., Kim, M.C., Balasundaram, C. and Heo, ...
 • He, F., Yang, Y., Yang, G. and Yu, L., ۲۰۱۰. ...
 • Hoshino, T., Hayashi, T., Hayashi, K., Hamada, J., Lee, J.B. ...
 • Huang, X., Zhou, H. and Zhang, H. ۲۰۰۶. The effect ...
 • Hui, F.U., Wang, Q.K., Yun-Hai, H.E. and Ren, D.D., ۲۰۱۲. ...
 • Immanuel, G., Sivagnanavelmurugan, M., Balasubramanian, V. and Palavesam, A., ۲۰۱۰. ...
 • Jolles, P., ۱۹۶۹. Lysozymes: a chapter of molecular biology. Angewandte ...
 • Kim, E.J., Park, S.Y., Lee, J.Y. and Park, J.H.Y., ۲۰۱۰. ...
 • Klettner, A., ۲۰۱۶. Fucoidan as a potential therapeutic for major ...
 • Li, B., Lu, F., Wei, X., and Zhao, R., ۲۰۰۸. ...
 • Liu, M., Liu, Y., Cao, M. J., Liu, G. M., ...
 • Marlowe, C., ۲۰۱۱. Influence of alginic acid and fucoidan on ...
 • Mir, I.N., Sahu, N.P., Pal, A.K. and Makesh, M., ۲۰۱۷. ...
 • Prabu, D.L., Sahu, N.P., Pal, A.K., Dasgupta, S. and Narendra, ...
 • Rao, V.Y., Das, B.K., Jyotyrmavee, P. and Chakrabarthi, R., ۲۰۰۶. ...
 • Religa,. P., Kazi, M., Thyberg, J., Gaciong, Z., Swedenborg, J. ...
 • Sakai, M., ۱۹۹۹. Current research status of fish immunostimulants. Aquaculture, ...
 • Saurabh, S. and Sahoo, P.K., ۲۰۰۸. Lysozyme: an important defence ...
 • Sunyer Herbomel, P., Thisse, B. and Thisse, C., ۱۹۹۹. Ontogeny ...
 • Teruya, T., Takeda, S., Tamaki, Y. and Tako, M., ۲۰۱۰. ...
 • Tissot, B., Montdargent, B., Chevolot, L., Varenne, A., Descroix, S., ...
 • Traifalgar, R. F., Kira, H., Thanh Tung, H., Raafat Michael, ...
 • Wang, J., Zhang, Q., Zhang, Z., Song, H. and Li, ...
 • Wang, W., Sun, J., Liu, C. and Xue, Z. ۲۰۱۷. ...
 • Wu, Q.H., Xing, Y.H., Rong, X.L. and Huang, P. ۲۰۰۷. ...
 • Yamashita, S., Sugita-Konishi, Y. and Shimizu, M., ۲۰۰۱. In vitro ...
 • Yang, Q., Yang, R., Li, M., Zhou, Q., Liang, X. ...
 • Yano, T., ۱۹۹۲. Assays of hemolytic complement activity. Techniques in ...
 • Yoshimoto, M., Higaki, K., Nanba, E. and Ikeguchi, M., ۲۰۱۵ ...
 • Zhang, W., Oda, T., Yu, Q. and Jin, J.O., ۲۰۱۵. ...
 • نمایش کامل مراجع