پیر مراد و شرح او بر ابیات دشوار حافظ

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAUZ-15-58_004

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1400

Abstract:

کشف الراز فی حل اشعار مشکله حافظ شیراز، تالیف مشفق کرمانشاهی، پیرمرادبیگ (زنده تا سال ۱۲۳۷ق) مشتمل بر شرح ابیاتی از حافظ است که خود از دیوان خواجه برگزیده است. شارح در این شرح با به کارگیری روشی بالنسبه علمی به شرح ابیات دشوار خواجه پرداخته، از یکسونگری ها پرهیز کرده، از افسانه پردازی های معمول شارحان و به تعبیر خود او از «تکلفات رکیکه» فاصله گرفته، تا حدی به شمول معنایی شعر حافظ نزدیک شده و در نهایت شرحی به دور از اطناب از ابیات دشوار به دست داده است که در مقایسه با شروح معمول آن روزگار و احیانا برخی شروح این روزگار می توان آن را شرحی بالنسبه علمی و واقع گرا خواند.

Authors

سمیه ابراهیمی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

اصغر دادبه

استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران،ایران.