مقایسه خصوصیات ریخت سنجی اتولیت های ساجیتا در ۱۰ گونه از شگ ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISFJ-20-2_014

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

Abstract:

اتولیت ساجیتا ۱۰ گونه از شگ ماهیان خلیج فارس و دریای عمان (گونه های Anodontostoma chacunda، Dussumieria acuta ، Dussumieria elopsoides، Ilisha megaloptera، Ilisha melastoma، Nematolosa nasus، Sardinella gibbosa، Sardinella longiceps، sindensis  Sardinella وTenualosa ilisha ) طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ مورد مطالعه قرار گرفت. مقایسه پارامترهای ریخت سنجی اتولیت ساجیتا (طول، عرض، وزن، محیط، مساحت و تعداد دندانه ها) در تمامی گونه ها انجام شد. بین اتولیت ساجیتا گوش راست و چپ از لحاظ اندازه و خصوصیات ریختی در تمامی گونه ها اختلاف معنی داری وجود ندارد، جز دو گونه A. chacunda و گونه N. nasus که طول اتولیت راست و چپ اختلاف معنی داری نشان می دهد، بنابراین در انجام بررسی ها از اتولیت ساجیتای چپ استفاده شده است. بررسی پارامترهای ریخت سنجی اتولیت نشان داد که محیط اتولیت و تعداد دندانه ها شاخص مناسبی جهت تعیین تغییرات بین گونه ای می باشد و ثابت کرد که اتولیت های ساجیتا دارای صفات ریختی ویژه ای است که در شناسایی این گونه ها مفید هستند.