بررسی عوامل موثر بر ضریب عملکرد و آهنگ رطوبت زدایی خشک‎کن پمپ گرمایی به کمک انرژی خورشیدی در سه شهر ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-47-1_007

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

Abstract:

در تحقیق حاضر خشک کن پمپ گرمایی به کمک انرژی خورشیدی در نوع مستقیم اواپراتور- گردآورنده مورد تحقیق و ارزیابی قرار گرفته است. پارامترهای موثر خروجی این چرخه ، ضریب عملکرد و آهنگ جدایش رطوبت می‎باشد که تاثیر عوامل گوناگون مانند دمای چگالنده، رطوبت نسبی هوای پیرامون، زاویه شیب گردآورنده و دمای اواپراتور بر این توابع بررسی شده است. برای محاسبه تابش جذب شده در گردآورنده از میانگین دمای هوا و میانگین تابش جذب شده روی صفحه افقی در یک ماه استفاده شده است. در چرخه های انبساط مستقیم گرمای جذب شده توسط گردآورنده مستقیما در محفظه اواپراتور جذب شده و سبب تغییر فاز مبرد به حالت بخار اشباع می شود. در این نوع سامانه، عنصر اواپراتور در واقع همان محفظه گردآورنده به علاوه کویل های خود اواپراتور است. از گردآورنده به عنوان دو هدف می‎توان بهره برد. یکی جذب گرما و افزایش دمای هوا و دیگری استفاده به عنوان اواپراتور. در تحقیق حاضر از یک گردآورنده تخت برای جذب گرمای استفاده شده و هدف از آن تحقیق بهبود ضریب عملکرد ترمودینامیکی کلی چرخه و آهنگ جدایش رطوبت است. نتایج این تحقیق در سه شهر تهران، شیراز و بیرجند براساس داده های‎ میانگین بسط داده شده و همچنین از مبردهای گوناگون بهره گرفته شده است. برای مثال در مبردهای رایج مبرد R۱۳۴ در شرایط یکسان با دو مبرد R۴۱۰a و  R۴۰۷c افزایش ضریب عملکردی به ترتیب معادل با ۲۴ و ۲۰ درصد دارد.

Authors

محمود چهارطاقی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

جواد کاوسی داویجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران