شبیه سازی جریان ناپایدار حول یک استوانه مدور چرخان در اعداد رینولدز مختلف

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

103

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-46-4_029

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

Abstract:

در این مقاله، جریان ناپایدار عبوری از روی یک استوانه مدور چرخان به روش شبیه سازی گردابه­های بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. آهنگ چرخش استوانه از ۰ تا ۲ تغییر می­کند. تغییرات ضرایب برآ و پسای متوسط و ساختار گردابه­های پشت استوانه، برای اعداد رینولدز مختلف مورد مطالعه قرار گرفته­اند. نتایج نشان می­دهد که در تمامی اعداد رینولدز مطالعه شده، با افزایش آهنگ چرخش استوانه، ضریب پسای متوسط کاهش و قدر مطلق ضریب برآی متوسط افزایش می­یابد. همچنین با افزایش عدد رینولدز و افزایش آهنگ چرخش، طول گردابه­های پشت استوانه افزایش می­یابد.نتایج بدست آمده با نتایج سایر شبیه سازی­های عددی انجام شده و همچنین نتایج تجربی مقایسه شده است.

Keywords:

جریان ناپایدار , استوانه مدور چرخان , شبیه سازی گردابه های بزرگ

Authors

کامرانمبینی
کامران مبینی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

مرتضینیازی
مرتضی نیازی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران