معرفی پانل های خورشیدی به عنوان رویکردی نوین در نگهداشت انرژی و ارزیابی اقتصادی استفاده از این سیستم

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 219

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEAL01_101

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

Abstract:

با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت مناسب محیطی، انرژی خورشیدی یکی از کارآمدترین انرژی های تجدید پذیر در ایران مح سوب می شود.تلاش هایی که ایران در دهه های اخیر انجام داده باعث شده است انرژی های تجدیدپذیر نیز به سبد انرژی های ایران افزوده شود. .به منظور تقویت امنیت عرضه انرژی ک شور باید به تدریج یارانه های سوخت های فسیلی را حذف نموده و بعلاوه مالیات بر مصرف این سوخت ها را وضع نمایند و از طرف دیگر نرخ بهره ترجیحی را برای پروژه های تجدید پذیر در نظر گرفت. در چنین شرایطی توسعه انرژی های تجدیدپذیر به صورت پایدار خواهد شد و در جای خود باعت میشود تا نفت و گاز بیشتری برای صادرات و کسب درآمد های فروش انرژی فراهم گردد. بنابراین لازم است مطالعات بیشتری برای برآورد دقیق تر پتانسیل های فنی و اقتصادی انرژی خور شیدی حراراتی صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام گرفته شده است، ابتدا پانل های خورشیدی معرفی شده و سپس به حل مثال عددی برای سیستم های خورشیدی در حالت بدون یارانه و با یارانه پرداخته شده تا ضرورت حذف یارانه بیشتر مشخص گردد.

Authors

سیامک بهمنی

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مکانیک، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

میثم محمدی

عضو هیئت علمی ، گروه مکانیک، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران