CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش مدیریت خانواده زنان بر فرزند پروری (با رویکرد زندگی حضرت معصومه (س))

عنوان مقاله: نقش مدیریت خانواده زنان بر فرزند پروری (با رویکرد زندگی حضرت معصومه (س))
شناسه ملی مقاله: NCPP07_102
منتشر شده در هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

صدیقه تربت - کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، کارمند دانشکده سما (سازمان مدارس آزاد اسلامی) بندر عباس

خلاصه مقاله:
بانوان از ارکان اساسی جوامع بشری به شمار می آیند و عالی ترین نقش سازنده را با عناوین همسر و مادر در دوایر زیستی انسانی را دارا می باشند. زندگی حضرت فاطمه معصومه (س) الگویی شایسته و جامعی برای زنان جامعه امروزی است او در تمام نقش های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی الگوی موفقی برای جامعه بشریت بوده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش زنان در مدیریت خانواده و فرزند پروری (مطالعه موردی: مدارس سما استان هرمزگان) انجام گرفت. جامعه آماری شامل ۲۸۹ نفر معلمان مدارس سما استان هرمزگان (۲۱۶ نفر بندرعباس، ۲۶ نفر بندرلنگه، ۳۵ نفر قشم، ۱۲ نفر حاجی آباد) در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بود. نمونه آماری تعداد ۱۶۵ نفر بود که با استفاده از روش تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران جهت انجام پژوهش انتخاب شده بود. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفت و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ۱. پرسشنامه استاندارد شیوه فرزند پروری (دیانا بامریند از دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۷۳)، ۲. پرسشنامه استاندارد جو عاطفی خانواده (هیل برن ۱۹۶۴) استفاده شد. در این پژوهش، پرسشنامه ها به صورت آنلاین در اختیار معلمان قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است فرزند پروری با مقدار بتای ۵/۰۰۱ در سطح آلفای ۰/۰۰۱ پیش بینی کننده معنی داری برای جو عاطفی خانواده (مدیریت خانواده) محسوب می شود.

کلمات کلیدی:
زنان، مدیریت خانواده، فرزند پروری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1317691/