کیفیت زندگی کاری و تبیین نقش پیش بینی کننده مولفه های آن با توانمندسازی روان شناختی معلمان ابتدایی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 170

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MPES-6-1_005

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1400

Abstract:

اندیشه­های تازه و دگرگونی­های اساسی که در قلمرو مدیریت منابع انسانی پدید آمده، موجب شده تا راه برای بهره­گیری از توان تخصصی کارکنان میسر شود و توجه مدیران به کارکنان به­عنوان مهم­ترین سرمایه­ سازمان، معطوف گردیده است. این امر موجب طراحی و تدارک برنامه­های گسترده و متنوع جهت ارتقای توان تخصصی و حرفه­ای کارکنان، بالندگی، رضایت، دلبستگی و بهبود کیفیت زندگی­کاری آنان نیز شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی­کاری و تبیین نقش پیش­بینی­کننده­ مولفه­های آن با توانمندسازی روان­شناختی معلمان مدارس ابتدایی شهر بیرجند انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش، کلیه­معلمان پایه­ چهارم و پنجم مدارس ابتدایی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۹۱ بوده­اند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان، ۱۸۸ نفر برآورد و به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده­ها دو پرسش­نامه­ کیفیت زندگی­کاری والتون (۱۹۷۳) و توانمندسازی روان­شناختی اسپریتزر (۱۹۹۵)، که اعتبار آن­ها به کمک آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۹۵/۰ و ۸۲۷/۰ تعیین گردید. نتایج نشان داد وضعیت کیفیت زندگی­کاری و توانمندسازی روان­شناختی معلمان در سطحی بالاتر از میانگین بود. بین کیفیت زندگی­کاری و مولفه­های آن به­غیر از مولفه­ "فضای کلی زندگی" با توانمندسازی روان­شناختی رابطه­ معنی­داری وجود دارد. از بین مولفه­های کیفیت زندگی­کاری، به ترتیب اولویت "وابستگی اجتماعی زندگی­کاری"، " تامین فرصت رشد و امنیت مداوم" و "توسعه­ قابلیت­های انسانی"، پیشی­بینی­کننده­های معنی­داری برای توانمندسازی روان­شناختی هستند. بین مولفه­های کیفیت زندگی­کاری و مولفه­های توانمندسازی روان­شناختی، معلمان مرد و زن در مجموع تفاوت معنی­داری وجود دارد.

Authors

محمدحسین فروغی نیا

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند

هادی پورشافعی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

احمد خامسان

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه بیرجند

جعفر خوشبختی

استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابطحی، س.، و عابسی. (۱۳۸۶). توانمندسازی کارکنان. کرج: موسسه ...
 • احمدی، پ.، صفری کهره، م.، و نعمتی، س. (۱۳۹۰). مدیریت ...
 • اسمیت، ج. (۱۳۸۱). توانمندسازی کارکنان. ترجمه سعید باقریان. تهران: ...
 • انصاری، م، رحمانی یوشانلوئی، ح، اسکویی، و، و حسینی، ا. ...
 • ایزدی یزدان آبادی، ا.، و نوشه ور، ح. (۱۳۸۹). ویژگی ...
 • پرداختچی، م، احمدی، غ، و آرزومندی، ف. (۱۳۸۸). بررسی رابطه ...
 • پرداختچی، م.، قهرمانی، م.، و گلدوست جویباری، ی. (۱۳۸۸). کیفیت ...
 • تورانی، س، یزدی فیض آبادی، و، و گوهری، م. (۱۳۸۷). ...
 • خورسندی، م، جهانی، ف، رفیعی، م، و فرازی، ع. (۱۳۸۹). ...
 • داوودی، س. (۱۳۷۷). بررسی کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی ...
 • دولان، ش.، و شولر، د. (۱۳۷۵). مدیریت امور کارکنان و ...
 • سلیمانی، ن.، و مطهری، ا. (۱۳۸۸). رابطه ی توانمندسازی و ...
 • سیدعامری، م، محرم زاده، م، و قلیزاد، ل. (۱۳۸۸). وضعیت ...
 • صیادی تورانلو، ح، جمالی، ر، و منصوری، ح. (۱۳۸۸). بررسی ...
 • ضیایی بیگدلی، م. (۱۳۸۸). بررسی نقش اجتماعی سازمان کار بر ...
 • عبدالهی، ب.، و نوه ابراهیم، ع. (۱۳۸۶). توانمندسازی کارکنان کلید ...
 • عنایتی، ت، صالحی، م، و خوش باور رستمی، ر. (۱۳۸۹). ...
 • فرنیا، م.، و شجاعی، خ. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین ...
 • قلی فر، ا، حجازی، س، حسینی، س، و رضایی، ع. ...
 • کامینگز، ت.، اورلی، ج، و کریستوفر،. (۱۳۷۵). توسعه سازمان ...
 • کفاشی، م.، و حاتمی نژاد، د. (۱۳۸۸). بررسی و تبیین ...
 • کینلا، د. (۱۳۸۳). توانمندسازی منابع انسانی. ترجمه ی مهدی ایران ...
 • محمدی، ا، سرهنگی، ف،عبادی، ع، دانشمندی، م، رئیسی فر، ا، ...
 • مورهد، گ.، و گریفین، ر. (۱۳۷۴). رفتارسازمانی. ترجمه غلامرضامعمارزاده. ...
 • موغلی، ع، حسن پور، ا، و حسن پور، م. (۱۳۸۸). ...
 • میرکمالی، س.، و نارنجی ثانی، ف. (۱۳۸۷). بررسی رابطه ی ...
 • میرکمالی، س.، و ناستیزایی، ن. (۱۳۸۹). بررسی رابطه ی توانمندسازی ...
 • نورشاهی، ن.، و سمیعی، ح.(۱۳۹۰). بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای ...
 • یوسفی سعیدآبادی، ر، حسن زاده،ر، و اسماعیل تبار، ف. (۱۳۸۹). ...
 • Bangkoedphol, P. (۲۰۰۷). Relationships between Factors, quality of working life ...
 • Considine, G. & Callus,R.(۲۰۰۱)." The Quality of work life of ...
 • Spreitzer, G. M. (۱۹۹۵)."Psychological empowerment in the workplace:Dimension. Measurement and ...
 • Walton, R. E. (۱۹۷۳). "Quality of work life:What is it"?Sloan ...
 • نمایش کامل مراجع