بررسی میزان شیوع توالی درج شونده IS۲۵۶ و تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از پوست افراد سالم

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-26-1_009

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1400

Abstract:

مقدمه: مهم ترین عامل بیماری­ زایی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به واسطه تشکیل بیوفیلم توسط یک ادهسین بین سلولی پلی ساکاریدی می ­باشد که تولید آن توسط اپرون icaADBC تنظیم می ­گردد. IS۲۵۶ باعث تغییر فاز تشکیل بیوفیلم توسط غیر فعال کردن اپرون ica می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع IS۲۵۶ و تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از پوست افراد سالم می باشد. مواد و روش­ ها: ۹۱ جدایه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس از سطح پوست افراد سالم جمع ­آوری گردید. تمام جدایه ­ها از نظر تشکیل بیوفیلم به روش میکروتیترپلیت مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی حضور IS۲۵۶ از روش PCR با پرایمرهای اختصاصی استفاده گردید. به علاوه  تمام جدایه­ های دارای IS۲۵۶ از نظر مقاومت آمینوگلیکوزیدی، فلوروکینولون­ ها، ماکرولیدها و گلیکوپپتیدها به روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد. یافته ­های پژوهش: از ۹۱ جدایه تنها ۸ (۷۹/۸ درصد) دارای IS۲۵۶ بودند. نتایج با روش میکروتیتر پلیت نشان می دهد که توانایی اتصال در ۵۸ (۷۳/۶۳ درصد) فاقد اتصال، ۶ (۶/۶ درصد) ضعیف، ۱۴ (۳۸/۱۵ درصد) متوسط و ۱۳ (۲۹/۱۴درصد) تولیدکننده بیوفیلم قوی بودند. در جدایه­ های دارای IS۲۵۶، ۶ (۷۵ درصد) فاقد اتصال، ۱ (۵/۱۲ درصد) ضعیف و ۱ (۵/۱۲ درصد) تولیدکننده بیوفیلم متوسط بودند. جدایه ­های دارای IS۲۵۶، ۳ (۵/۳۷ درصد) به جنتامایسین، ۲ (۲۵ درصد) به آمیکاسین، ۲ (۲۵ درصد) به استرپتومایسین، ۱(۵/۱۲ درصد) به سیپروفلوکساسین، ۱ (۵/۱۲ درصد) به افلوکساسین و ۴ (۵۰ درصد) به اریترومایسین مقاوم بودند اما هیچ مقاومتی به وانکومایسین مشاهده نگردید. بحث و نتیجه­ گیری: نتایج حاکی از این است که ارتباطی بین IS۲۵۶ و تشکیل بیوفیلم وجود ندارد. مقاومت چندانی در جدایه­ های دارای IS۲۵۶ به آمینوگلیکوزیدها مشاهده نگردید که کاملا با نقش شناخته شده IS۲۵۶ در ایجاد مقاومت آمینوگلیکوزیدی مغایرت دارد.

Authors

معصومه گودرزی

Dept of Microbiology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

محمدرضا مهرابی

Dept of Laboratory Sciences, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Broujerd, Iran

محسن میرزایی

Dept of Microbiology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Sjolund M, Tano E, Blaser MJ, Andersson DI, Engstrand L. ...
 • Otto M. Staphylococcus epidermidis the accidental pathogen. Nat Rev Microbiol ...
 • Moriarty F, Zaat SA, Busscher HJ. Biomaterials associated infection immunological ...
 • Kozitskaya S, Olson ME, Fey PD, Witte W, Ohlsen K, ...
 • Conlan S, Mijares LA, Becker J, Blakesley RW, Bouffard GG, ...
 • Eftekhar F, Mirmohamadi Z. [Evaluation of biofilm production by Staphylococcus ...
 • Mahillon J, Chandler M. Insertion sequences. Microbiol Mol Biol Rev ...
 • Koskela A, Nilsdotter A, Persson L, Soderquist B. Prevalence of ...
 • Zhang YQ, Ren SX, Li HL, Wang YX, Fu G, ...
 • Loessner I, Dietrich K, Dittrich D, Hacker J, Ziebuhr W. ...
 • Gu J, Li H, Li M, Vuong C, Otto M, ...
 • Kozitskaya S, Cho SH, Dietrich K, Marre R, Naber K, ...
 • Hennig S, Ziebuhr W. Characterization of the transposase encoded by ...
 • Mirzaee M, Najar Peerayeh Sh, Behmanesh M, Forouzandeh Moghadam M, ...
 • Mendezvilas A. Science against microbial pathogens. Com Current Res Technol ...
 • Juarez MA, Ramon ML, Flores LA, Camarillo O, Zenteno JC, ...
 • نمایش کامل مراجع