بررسی و مطالعه همگرایی حل در سه فرکانس طبیعی اول میکروتیرهای کامپوزیتی چند لایه ،براساس تئوری اصلاح شده کوپل - تنش

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 131
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES10_065

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1400

Abstract:

در این پژوهش با استفاده از تئوری های حاکم بر میکروسیستم ها ، معادلات حاکم بر میکروتیر چند لایه کامپوزیتی بر اساس نظریه اصلاح شده کوپل - تنش و در قالب سه تئوری مختلف تغییر شکل های تیرها یعنی مدل اویلر برنولی، تیموشنکو و مدل ردی بیان شده است. و به کمک اصل همیلتون، معادلات دیفرانسیل دینامیکی حاکم استخراج شد. در ادامه، ارتعاش آزاد میکروتیر مذکور با استفاده از روش تفاضلات مربعی تعمیم یافته مدلسازی شدند. سپس اعتبار سنجی روش ارائه شده در پژوهش و نیز مطالعه همگرایی حل برای سه فرکانس طبیعی اول میکروتیر ارتوتروپ سه لایه برای لایه چینی (۰،۰،۰)۰( ۰،۹۰،۰)۰( ۰،۹۰، ۹۰ )۰( ۹۰، ۹۰، ۹۰) و شرایط مرزی مفصل مفصل ، مفصل -گیردار، گیردار گیردار انجام شد.

Keywords:

میکروتیر کامپوزیتی , ارتعاشات , تئوری اصلاح شده کوپل - تنش , اصل همیلتون , اویلر - برنولی , تیموشنکو , ردی , همگرایی حل , روش عددی تفاضلات مربعی تعمیم یافته

Authors

علی حذرخانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکاترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کرج ایران

علیرضا دانش مهر

دانشیار ، مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران ، تهران ایران

مسعود نوروزی

استادیار ، مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکاترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کرج ایران