بررسی وضعیت عوامل زیست محیطی در ارتباط با سلامت جامعه شهری ایلام

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 155

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-15-3_008

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1400

Abstract:

چکیده مقدمه : حفظ سلامت محیط زیست و حرکت به سوی توسعه پایدار از جمله مسائلی است که مورد توجه سیاست مداران و برنامه ریزان هر کشوری در سطح کلان قرار دارد. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت عوامل زیست محیطی مرتبط با سلامت جامعه شهری ایلام در سال ۱۳۸۳ تدوین شده تا با استفاده از نتایج بدست آمده بتوان راه کارهای مناسب بر اساس منابع و امکانات زیست محیطی بکار بست. مواد و روش ها : این مطالعه بصورت توصیفی– تحلیلی انجام گرفت. با استفاده از آمار ادارات مرتبط و نیز تکمیل پرسشنامه در ده محور مختلف شامل: مسکن و شهرسازی، نحوه مصرف انرژی، فضای سبز عمومی، حمل و نقل و بار ترافیکی، نحوه جمع آوری و نگهداری دام، آلودگی هوا، آب آشامیدنی، جمع آوری و دفع فاضلاب، نحوه دفع زباله، میزان آگاهی زیست محیطی افراد جامعه و روند فعالیت های دولت سبز نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید و با تجزیه و تحلیل علمی و مقایسه با استانداردهای موجود وضعیت شاخص های زیست محیطی مورد نظر تعیین شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که ۸۱ درصد ساختمان های شهر ایلام با مصالح غیر مقاوم ساخته شده اند و ۹۰ درصد اجرای تمامی پروژه ها با اصول ساختمان سازی مغایر بوده است. حدود ۸/۲۸ درصد کل خانواده های مورد مطالعه مبادرت به نگهداری دام در محل سکونت خود نموده اند . متوسط غلظت سالیانه ذرات معلق در هوای شهر ایلام برابر با ۲۷/۹۷ میکروگرم در متر مکعب هوا علام شده که حدود ۶/۱ برابر استانداردهای هوای پاک می باشد. آلودگی میکروبی آب در شبکه توزیع ، کمی بیش از حد استاندارد و اتلاف آب در شبکه توزیع آب حدود ۴۰ درصد می باشد و حدود یک چهارم فاضلاب شهر به تصفیه خانه منتقل می شود. میزان کل تولید زباله در شهر ایلام به طور روزانه ۲۲۰-۱۸۰ تن برآورد شده است که ۷۰ درصد زباله ها را مواد فساد پذیر تشکیل می دهند. ۱/۹۵ درصد افراد مورد مطالعه علاقه مندی خود را به محیط زیست اعلام نموده و ۳/۱۴ درصد این جمعیت به عدم وجود تفریحگاه های خوب و مناسب اشاره داشته اند. بحث و نتیجه گیری نهایی: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اغلب شاخص های مورد بررسی، فاصله زیادی با استانداردهای ملی و جهانی دارد لذا ایجاد فضای سبز در حاشیه شهر با عنایت به استاندارد فضای سبز کشوری که حدود ۱۵-۱۲ متر مربع است، تقویت فرهنگ صرفه جویی در مصرف منابع انرژی مناسب نمودن وسایل نقلیه عمومی و تشویق مردم برای استفاده از آن ها ، آموزش مردم از طریق رسانه های گروهی به تبعات ناشی از نگهداری دام در نقاط شهری، بهسازی منابع و مخازن آب و رعایت اصول بهره برداری صحیح از آن ها، تسریع در تکمیل شبکه های جمع آوری فاضلاب با تامین اعتبارات لازم، بیان خطرات آلودگی های حاصل از زباله برای مردم و نهادینه کردن مباحث دولت سبز در سطح مدارس از عمده ترین نکاتی است که در جهت تحقیق و دسترسی به اهداف طرح موثر می باشد.

Authors

عبدالحسین پورنجف

دانشگاه علوم پزشکی ایلام