تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف نانوکلسیم و نانوسیلیسیم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی میخک خوشه ای(Dianthus caryophyllus) و داوودی(Chrysanthemum)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPBI-9-3_002

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1400

Abstract:

گل داوودی با نام علمی Chrysanthemum، گیاهی است از خانواده Asteraceae/Compositae و گل میخک با نام علمی Dianthus Caryophyllus، از خانواده Caryophyllaceae در ایران و جهان از ازرش اقتصادی بالایی برخوردارند. استحکام ساقه گل ها، اهمیت بالایی در ماندگای و بازارپسندی گل ها و بهبود کیفیت آنها دارد. محلول پاشی کودهای نانوسیلیسیم و نانوکلسیم در مرحله پیش از برداشت نقش مهمی در استحام ساقه گل ها دارد. در این پژوهش نانوسیلیسیم و نانوکلسیم با غلظت های ppm ۱۰، ۲۰ و ۴۰ و شاهد(آب مقطر) در سه تکرار، طی دو مرحله محلول پاشی روی بوته ها مورد استفاده قرارگرفت. صفاتی مانند ماندگاری گل روی بوته، وزن تر، وزن خشک، سیلیسیم و کلسیم برگ، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و فنیل آلانین آمونیالیاز، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تمام صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال ۱%  معنی دار گردید. 

Authors

وحید عبدوسی

گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران