آنالیز عددی و اقتصادی انرژی- اگزرژی سیستم تولید چندگانه مبتنی بر سیستم ترکیبی زمین گرمایی دوفلش SPT جهت تولید الکتریسیته، هیدروژن، سرمایش و گرمایش

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 134

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFD19_097

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1400

Abstract:

در این پژوهش یک سیستم تولید چندگانه متشکل از سیستم زمین گرمایی دو فلش، سیستم برج خورشیدی متمرکز، سیکل آلی رانکین، الکترولایزر آب آلکالین و چیلر تک مرحله ای LiBr ارائه شده است . سیستم پیشنهادی توانایی تولید برق، هیدروژن، سرمایش و گرمایش را دارا می باشد. سیستم تولید چندگانه توسط نرم افزار EES مورد آنالیز انرژی، اگزرژی و اگزرژی اقتصادی قرار گرفته و جهت بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی بر عملکرد آن، سیستم به صورت پارامتریک در شرایط مختلف آنالیز شده است . سیستم ترکیبی در حال استفاده از صد درصد از منبع زمین گرمایی دارای توانایی تولید ۴۶۴۰ کیلووات برق، ۱۶۱.۶۰۴ (فرمول در متن اصلی مقاله) هیدروژن، خنک سازی به میزان ۱۲۳۴ KW و آب گر مصرفی به میزان ۷۱۹۴ KW است . اما به منظور بهبود وضعی طول عمر چاه منبع ژئوترمال در این پژوهش دبی ژئوسیال ورودی به سیستم را تا رسیدن به توان تولیدی نیروگاه رفرنس کاهش داده شده است . در نتیجه با میزان تولید الکتریسیته برابر با سیستم پایه توسط سیستم تولید چندگانه پیشنهادی، از منبع زمین گرمایی ۲۱ % ژئوسیال کمتتری استخراج می گردد

Authors

محمد امین جوادی

گروه مپنا، توگا، تهران، ایران

مهدی جودکی

گروه مپنا، توگا، تهران، ایران

رامین قاسمی اصل

استاددانشکده فنی ومهندسی,واحد تهران غرب,دانشگاه آزاد اسلامی

مانی خلیلی ابهری

دانشجوی دانشکده فنی ومهندسی ,واحد تهران غرب,دانشگاه آزاد اسلامی

نسیم حمزه لو

گروه مپنا، توگا، تهران، ایران